×
Kompleksowy Program Grupowego Ubezpieczenia Życiowego

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu nowoczesny program ubezpieczeniowy stworzony specjalnie dla klientów firmy ProfitPlus Doradztwo Finansowo-Majątkowe. Proponowany program zapewnia ochronę ubezpieczeniową naszym klientom oraz ich najbliższym na wypadek zajścia nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

Ochronę ubezpieczeniową gwarantuje PZU Życie S.A. Grupa PZU jest jedną z najstarszych oraz największą grupą ubezpieczeniową w Polsce, posiadającą w swojej ofercie szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych i finansowych.
Marka PZU należy do najlepiej rozpoznawanych w Polsce, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych w grudniu 2012 roku badań instytutu GFK Polonia, zgodnie z którymi znajomość spontaniczna marki PZU wynosiła 87,0%, natomiast wspomagana – 99,9%.
Grupa PZU posiada również największą spośród polskich ubezpieczycieli sieć placówek sprzedażowo-obsługowych.

Interesujące? Kliknij TUTAJ.
Jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia? Masz pytania odnośnie warunków?
Podaj swoje dane abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
korzyści wynikające z zawarcia umowy
 • Zabezpieczenie finansowe niezbędne w trudnych sytuacjach życiowych
 • Pełna ochrona ubezpieczeniowa przy znacznie niższej składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.
 • Szeroki zakres ubezpieczenia.
 • Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, nie mogą być zajęte przez sąd oraz są wolne od roszczeń wierzycieli.
 • Ubezpieczenia działa przez całą dobę, na całym świecie.
 • Ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zawiera szereg opcji zapewniających podwyższoną wysokość wypłacanego świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, bądź wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.
 • Możliwość otrzymania świadczenia w związku z następstwami nieszczęśliwych wypadków – za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Opcja leczenia szpitalnego zapewniająca wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby lub doznanych obrażeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. Minimalny okres pobytu w szpitalu wymagany aby otrzymać świadczenie wynosi 4 dni. Ochrona została poszerzona o operację chirurgiczną rekonwalescencję i pobyt na OIOM.
 • Po 65 roku życia – leczenie szpitalne w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Poważne zachorowanie ubezpieczonego – katalog do 60 roku życia zawiera: nowotwory, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, niewydolność nerek, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej –by –pass, leczenie chorób naczyń wieńcowych – inne zabiegi, operacja zastawek serca, chirurgiczne leczenie aorty, przeszczep narządu (serce, wątroba, trzustka, nerki oraz szpik kostny), utrata wzroku, utrata mowy, ciężkie oparzenia, paraliż, choroby tropikalne, śpiączka, piorunujące zapalenie wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby typu B i C, anemia plastyczna, choroba Alzheimera, zakażenie wirusem HIV.
 • Po 60 roku życia – ciężkie oparzenia, niewydolność nerek, przeszczep narządu (serce, wątroba, trzustka, nerki oraz szpik kostny).
 • Dodatkowe korzyści w ramach usługi PZU Pomoc.
zakres ubezpieczenia
zakres « ProfitPlus ProfitPlus ProfitPlus »
Śmierć Ubezpieczonego
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku)
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za każdy 1% trwałego uszczerbku)
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - zakres 17 chorób
Trwała niezdolność do pracy
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Pobyt na OIOM
Leczenie specjalistyczne - jednorazowe świadczenie w przypadku chemioterapii, albo radioterapii, terapii interferonowej, wszczepienia kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacji
Operacja chirurgiczna I klasy
Operacja chirurgiczna II klasy
Operacja chirurgiczna III klasy
Program PZU Pomoc TAK TAK TAK
SUMA SKŁADEK
Program PZU Pomoc

Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie S.A. objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej.

Każdy klubowicz otrzymuje bezpłatną kartę, która umożliwia:

 • Korzystanie z usługi Twojego Asystenta PZU Pomoc
 • Dostęp do ciekawych Ofert Specjalnych
 • Dostęp do Programu Rabatowego realizowanego z udziałem partnerów PZU Pomoc

Z kartą Klubu można kupić w dobrej cenie:

 • samochód lub mieszkanie
 • części motoryzacyjne, usługi związane z użytkowaniem i eksploatacją samochodu lub motocykla
 • usługi pomocne w codziennych pracach domowych, przy awarii, drobnych naprawach lub remoncie
 • usługi związane z wypoczynkiem i podróżowaniem
 • usługi dla zdrowia i urody
 • polisę ubezpieczeniową i pozostałe produkty PZU
Twój Asystent PZU Pomoc

Usługa Twój Asystent PZU Pomoc umożliwia wyręczenie w wielu codziennych obowiązkach. Wystarczy wybrać określoną usługę, zadzwonić pod numer 801 102 102 oraz wypełnić odpowiedni formularz.

Wykaz przykładowych świadczeń oferowanych w ramach usługi Twój Asystent PZU Pomoc:

 • Rezerwacja, organizacja, dostarczanie pod wskazany adres biletów do kin, teatrów, opery oraz na imprezy sportowe i kulturalne; bilety lotnicze, kolejowe, promowe.
 • Organizacja dostarczania pod wskazany adres kwiatów.
 • Organizacja wypoczynku (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych).
 • Rezerwacja sal konferencyjnych w centrum biznesowym lub hotelu.
 • Rezerwacja stolików w wybranej restauracji.
 • Organizacja wynajęcia oraz podstawienia limuzyny z kierowcą.
 • Organizacja wynajęcia oraz podstawienia samochodu zastępczego w kraju i zagranicą.
 • Organizacja kierowcy zastępczego.
 • Organizacja usług samochodowych: mycie, konserwacja, naprawa, przeglądy.
 • Organizacja tłumaczenia pisemnego i ustnego.
 • Organizacja usług fachowca, tj.: hydraulik, ślusarz, elektryk.
 • Organizacja opieki nad dziećmi i zwierzętami domowymi.
 • Dowóz zakupów dla klienta do domu.
 • Organizacja dostarczenia oraz odbioru rzeczy z pralni.
 • Udzielanie informacji o podróżach, turystyce i pogodzie (klimat w danym kraju, temperatury w danych miejscowościach, warunki pogodowe na drogach, obowiązkowe szczepienia, wizy, atrakcje turystyczne, adresy biur podróży, możliwości rezerwacji hoteli i samochodów).
 • Udzielanie informacji o rozrywkach i wydarzeniach kulturalnych (adresy i repertuar kin, teatrów, aktualne wystawy, adresy klubów, lokalizacja i terminy koncertów, możliwości rezerwacji biletów).
 • Udzielanie informacji teleadresowych (adresy firm, urzędów, instytucji publicznych).
 • Udzielanie informacji biznesowych (aktualne kursy walut).
 • Udzielanie informacji dotyczących procedur w razie wypadku samochodowego.
 • Udzielanie informacji dotyczących procedur postępowania w przypadku zgubienia dokumentów.

Istnieje również możliwość zorganizowania usługi spoza standardowej oferty - w tym celu należy skontaktować się pod adresem zamawiam@pzu.pl.

Program rabatowy

Program rabatowy to pakiet zniżek i upustów na usługi i towary oferowane przez partnerów PZU Pomoc.

Sieć partnerów PZU Pomoc to ponad 700 punktów handlowo - usługowych i sklepów internetowych.

Aby skorzystać z proponowanych rabatów podczas zakupów tradycyjnych, wystarczy okazać aktywną Kartę Klubu PZU Pomoc przed finalizacją transakcji.

Podczas zakupów on-line, dokonując płatności, należy podać numer karty lub kod promocyjny danej usługi we wskazanym polu. Kod promocyjny znajduje się przy opisie danego rabatu.

Upust można otrzymać w każdym sklepie partnera, nawet jeśli nie jest on specjalnie oznakowany.

Przykładowe rabaty:

Towar lub usługa Wysokość zniżki
Wynajem samochodu 10-15%
Naprawa szyby samochodowej 15%
Zakup szyby samochodowej 5%
Części i akcesoria samochodowe i motocyklowe 10-15%
Myjnia samochodowa 10%
Usługi mechaniczne i elektromechaniczne 5-10%
Renowacje powłoki lakierniczej pojazdu 5-10%
Wulkanizacja i serwis ogumienia 5-10%
Pralnia 10%
Karencje

Karencja - to okres bezpośrednio po zawarciu ubezpieczenia, przez który Towarzystwo nie udziela ochrony, chyba, że do zdarzenia dojdzie w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku.

Zakres ubezpieczenia Karencja
Śmierć Ubezpieczonego 6 miesięcy
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 90 dni
Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby 30 dni
Leczenie specjalistyczne 90 dni
Operacja chirurgiczna 180 dni
Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedzialność PZU Życie S.A. w stosunku do ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:

 • Otrzymania przez PZU Życie S.A. oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy.
 • Śmierci ubezpieczonego.
 • Upływu 1 miesiąca, licząc od końca okresu, za który została przekazana ostatnia składka.
 • Upływu okresu, za jaki przekazano składkę, jeżeli w tym okresie ustał stosunek prawny łączący ubezpieczanego z ubezpieczającym.
 • Rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70. rok życia.
 • W dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia odpowiedzialności PZU Życie S.A. w stosunku do ubezpieczonego z tytułu innej umowy zawartej pomiędzy danym ubezpieczającym a PZU Życie S.A. na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia.
 • Upływu okresu, za jaki przekazano składkę - w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia podstawowego lub rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przewidują, że rezygnacja z ubezpieczenia dodatkowego oznacza jednoczesną rezygnację z ubezpieczenia podstawowego.
 • Upływu czasu trwania umowy w przypadku jej nieprzedłużenia.
 • Upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
 • Rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Zgłaszanie roszczeń

Na stronie www.pzu.pl znajduje się internetowy formularz zgłoszenia roszczenia, który umożliwia złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przez internet, a następnie monitorowania sprawy na bieżąco.

Wystarczy kliknąć przycisk < Zgłoś szkodę lub roszczenie >

Prosty wniosek pozwoli na łatwe uzupełnienie danych oraz załączeń skanów / zdjęć dokumentów.

PZU Życie S.A. gwarantuje:

 • szybką realizację świadczenia bez wizyty w placówce PZU,
 • minimum formalności,
 • dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni z tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie,
 • uproszczone procedury.
PRO PLUS sp. z o.o.
Prestige Tower
Kazimierza Jarząbka 26/57
05-500 Piaseczno
zadzwoń do nas
+48 22 737 00 66
+48 570 44 65 66