×
Grupowe Ubezpieczenie Szpitalne LuxMed

W razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby niezmiernie ważne jest uzyskanie właściwej pomocy, w tym odpowiednio szybko przeprowadzone leczenie operacyjne. Nasze Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Szpitalnego ułatwi i przyspieszy powrót do zdrowia oraz pełnej aktywności w życiu prywatnym i zawodowym.

W ramach oferowanego pakietu możliwe jest skorzystanie zarówno ze świadczeń szpitalnych (zgodnie z zakresem) jak i z ambulatoryjnej opieki medycznej LuxMed w wariancie VIP.

Oferta Szpitalna skierowana jest do osób, które ukończyły 31 dzień życia i nie ukończyły 64 lat. Możliwe jest również rozszerzenie opieki na członków rodziny.

Interesujące? Kliknij TUTAJ.
Jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia? Masz pytania odnośnie warunków?
Podaj swoje dane abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
dostępne pakiety
suma ubezpieczenia indywidualny partnerski rodzinny
VIP 50 000 zł 193 zł 386 zł 554 zł
  • Typ Indywidualny - Typ Ubezpieczenia, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony Główny
  • Typ Partnerski - Typ Ubezpieczenia, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony Główny oraz Współmałżonek / Partner życiowy lub Dziecko pozostające na utrzymaniu do 26 roku życia.
  • Typ Rodzinny - Typ Ubezpieczenia, w ramach którego ochrona ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony Główny, Współmałżonek / Partner życiowy oraz Dzieci pozostające na utrzymaniu do 26 roku życia.
ważne informacje
  • W module szpitalnym odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się po upływie okresu karencji, wynoszącego 3 miesiące.
  • Okres karencji nie obowiązuje, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie ochrony.
  • Okres karencji dla świadczeń związanych z ciążą i porodem wynosi 12 miesięcy.
  • W przypadku chorób uprzednio istniejących, ubezpieczyciel odpowiada za zdarzenia ubezpieczeniowe będące ich wynikiem, po upływie 36-miesięcznej, nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ubezpieczonego, pod warunkiem pisemnego podania tych chorób do wiadomości ubezpieczyciela przed przystąpieniem do ubezpieczenia.
  • Suma Ubezpieczenia stanowi maksymalną kwotę, do której Ubezpieczyciel pokryje koszty Operacji planowych oraz Świadczeń towarzyszących, z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia z tytułu Świadczeń towarzyszących związanych z jednorazowym pobytem w Szpitalu nie może przekroczyć kosztów pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu przez okres dłuższy niż 30 dni.
  • Samodzielne przystąpienie do ubezpieczenia w pakiecie indywidualnym możliwe jest tylko w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia.
PRO PLUS sp. z o.o.
Prestige Tower
Kazimierza Jarząbka 26/57
05-500 Piaseczno
zadzwoń do nas
+48 22 737 00 66
+48 570 44 65 66