×
Ubezpieczenie mieszkania i domu
Wykorzystaj kalkulator wysokości składki i dopasuj ubezpieczenie do Twoich potrzeb

suma ubezpieczenia lokalu mieszkalnego

suma ubezpieczenia ruchomosci domowych ( w tym kradzież - 100% s.u.)

suma ubezpieczenia OC

Assistance

Wyliczona składka:

Konieczny jest wykaz mienia, w przypadku gdy wartość pojedynczej ruchomości przekracza 5 000 zł oraz łączna wartość ruchomości przekracza 50 000 zł

Interesujące? Kliknij TUTAJ.
Jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia? Masz pytania odnośnie warunków?
Podaj swoje dane abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
Zakres ubezpieczenia
  • bez powodzi
  • włączone ryzyko przepięcia i kradzieży z włamaniem i rabunkiem dla stałych elementów wyposażenia
  • z wyłaczeniem lokalu znajdującego się na ostatniej zamieszkałej kondygnacji w budynku ( nie zastosowano zwyżki 10%)
  • włączona klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w życiu prywatnym (zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony poprzez dodatkowe objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód w mieniu osób trzecich powstałych wskutek zalania mającego miejsce i pierwotnie ujawnionego w ubezpieczonej nieruchomości, spowodowanego przyczynami określonymi w § 2 pkt. 56 ppkt. a, c, d, f, h OWU, niezależnie od winy Ubezpieczonego)
  • włączona klauzula wartości odtworzeniowej ( 1. par. 22 ust. 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "odtworzeniowej (nowej), pod warunkiem, że okres eksploatacji tego mienia nie przekracza 20 lat")
Assistance
zdarzenie usługi limity
Premium VIP
Pomoc techniczna w domu
Uszkodzenie mienia w miejscu zamieszkania wskutek zdarzenia losowego albo kradzieży z włamaniem lub rabunku Interwencja specjalisty w celu usunięcia szkody TAK TAK
Przejazd Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania TAK TAK
Transport Ubezpieczonego do najbliższego hotelu lub lokalu zastępczego TAK TAK
Organizacja pobytu w hotelu (max. 3 doby) TAK TAK
Organizacja wynajmu lokalu zastępczego TAK TAK
Dozór mienia (2 razy w roku) 72 h 72 h
Organizacja transportu mienia TAK TAK
Awaria sprzętu AGD / RTV w miejscu zamieszkania Pomoc specjalisty w zakresie napraw RTV / AGD (2 razy w roku) 300 zł 500 zł
Utrata kluczy do miejsca zamieszkania wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku albo zatrzaśnięcie kluczy wewnątrz domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego, będącego miejscem zamieszkania Interwencja ślusarza w celu wymiany zamków lub otworzenia drzwi do domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego, będącego miejscem zamieszkania (1 raz w roku) 300 zł 500 zł
Utrata kart bankowych wskutek kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego, będącego miejscem zamieszkania lub wskutek rozboju Pomoc w zastrzeżeniu karty TAK TAK
Utrata dokumentów wskutek kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego, będącego miejscem zamieszkania lub wskutek rozboju Udzielenie informacji o działaniach jakie należy podjąć w celu uzyskania nowych dokumentów TAK TAK
Na życzenie ubezpieczonego Informacja o sieci usługodawców TAK TAK
Pomoc medyczna w Polsce
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku (NW) Wizyta lekarza pierwszego kontaktu (2 razy w roku) TAK TAK
Transport medyczny (2 razy w roku) 750 zł 1 000 zł
Organizacja wizyty u lekarza specjalisty (koszt wizyty pokrywa Ubezpieczony) TAK TAK
Wizyta pielęgniarki (2 razy w roku) TAK TAK
Dostawa leków (2 razy w roku) TAK TAK
Opieka domowa po hospitalizacji (1 raz w roku) 96 h 96 h
Opieka nad dziećmi - w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego (3 razy do roku) max. 3 dni (max. 150 zł / dzień) max. 3 dni (max. 150 zł / dzień)
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi - w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego (3 razy do roku) max. 3 dni (max. 150 zł / dzień) max. 3 dni (max. 150 zł / dzień)
Opieka nad zwierzętami - w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego max. 3 dni (max. 150 zł / dzień) max. 3 dni (max. 150 zł / dzień)
Wyprowadzanie psów - w przypadku zwolnienia lekarskiego Ubezpieczonego (powyżej 7 dni) max. 5 dni (2 razy / dzień) max. 5 dni (2 razy / dzień)
Usługi rehabilitacyjne mające na celu przywrócenie pełnej sprawności po doznanym przez Ubezpieczonego wypadku 4 godz. rehabilitacji 8 godz. rehabilitacji
Indywidualne korepetycje z przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole dziecka Ubezpieczonego 5 godz. lekcyjnych 10 godz. lekcyjnych
Infolinia medyczna TAK TAK
Serwis prawny
Na życzenie Ubezpieczonego Telefoniczna informacja prawna (2 razy w roku) TAK TAK
Przesyłanie drogą elektroniczną aktów prawnych oraz wzorców cywilno - prawnych (2 razy w roku) TAK TAK
Serwis informatyczny
Awaria systemu operacyjnego lub oprogramowania komputera domowego użytkowanego w miejscu zamieszkania Telefoniczna konsultacja informatyczna (2 razy w roku) - TAK
Usługi Concierge
Na życzenie ubezpieczonego Organizacja dostarczania i rezerwacja produktów (zakupy, kwiaty, bilety) oraz organizacja wypoczynku (bez ograniczeń) - TAK
Usługi informacyjne
Na życzenie ubezpieczonego Udzielanie informacji zgodnie z ustalonym zakresem tematycznym TAK TAK

W przedstawionych kalkulacjach uwzgledniono zniżkę w wysokości 40%.

Istnieje możliwość naliczenia dodatkowych zniżek:

  • w przypadku posiadania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub przeciwpożarowych do 50%
  • w przypadku udokumentowania bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia danego mienia w innym Zakładzie Ubezpieczeń do 15%.

W celu indywidualnego przeliczenia składki prosimy o kontakt.

PRO PLUS sp. z o.o.
Prestige Tower
Kazimierza Jarząbka 26/57
05-500 Piaseczno
zadzwoń do nas
+48 22 737 00 66
+48 570 44 65 66