UBEZPIECZENIE PODRÓŻY UNIQA

Ubezpieczenie podróży Uniqa
Ubezpieczenie podróży Uniqa

Polisa turystyczna Radość Odkrywania Uniqa zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa skutecznie chroniąc podróżujących od nieprzewidzianych skutków wydarzeń, które mogą zaistnieć podczas zagranicznego wyjazdu.

warianty ubezpieczenia

WARIANT MINI

Koszty leczenia do 100 000 zł

Assistance MINI

WARIANT MAXI

Koszty leczenia do 200 000 zł

OC do 100 000 zł

Assistance MAXI

WARIANT MEGA

Koszty leczenia do 200 000 zł

OC do 100 000 zł

NNW do 20 000 zł

Assistance MEGA

Możliwość modyfikacji każdego z wariantów, polegającej na zmianie wysokości sum ubezpieczenia lub rozszerzeniu zakresu o: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego, kontynuację leczenia w RP, ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Wystarczy jedno kliknięcie, a przeniesiemy Cię na stronę, na której będzie możliwe przystąpienie do wybranego programu.
Ubezpieczenie podróży Uniqa

zalety ubezpieczenia

 • wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 1,5 mln zł w kosztach leczenia.
 • odpowiedzialność za zdarzenia i szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu (z wyjątkiem ubezpieczenia zniesienia udziału własnego w wynajętym samochodzie)
 • bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, możesz liczyć na ochronę ubezpieczeniową w przypadku:
  • nagłego zaostrzenia choroby przewlekłej
  • wystąpienia choroby tropikalnej
  • uprawiania sportów amatorskich

kiedy można skorzystać z ubezpieczenia

jeśli nagle zachorujesz

Będziesz mógł skorzystać z porady lekarza w przychodni lub zostać hospitalizowany w szpitalu. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie nagłe choroby. W podstawowym zakresie jest pokrycie kosztów leczenia zaostrzenia choroby przewlekłej np. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, alergii.

jeśli Twój stan zdrowia będzie wymagał transportu medycznego

Uniqa zorganizuje i pokryje koszty transportu do najbliższej placówki medycznej, a jeżeli Twój stan zdrowia nie pozwoli na powrót do Polski, zorganizowany i opłacony zostanie transport medyczny do kraju.

jeśli ze względu na zły stan zdrowia nie będziesz mógł samodzielnie wrócić autem do Polski

Zorganizowany zostanie kierowca zastępczy, który poprowadzi Twój pojazd do miejsca zamieszkania.

jeśli potrzebujesz natychmiastowej wizyty u stomatologa

Pokryte zostaną koszty niezbędnego leczenia stomatologicznego.

jeśli zdarzy Ci się wypadek w górach, na morzu lub w innym miejscu

Opłacona zostanie akcja ratunkowa lub poszukiwawcza prowadzona przez miejscowe służby ratunkowe.

jeśli stracisz swój bagaż, a rozszerzyłeś zakres ochrony o jego ubezpieczenie

Nie odczujesz tak dotkliwie tej straty. Zostaną Ci zwrócone pieniądze za skradziony, uszkodzony lub zaginiony w transporcie bagaż.

jeśli z ważnych powodów nie będziesz mógł uczestniczyć w wykupionej już usłudze turystycznej

Zwrócone Ci zostaną poniesione przez Ciebie koszty takiej usługi (wycieczka w biurze podróży, bilety lotnicze).

jeżeli wyrządzisz szkodę osobie trzeciej

Koszty związane ze zdarzeniem zostaną pokryte z Twojego OC w życiu prywatnym, np. gdy zniszczysz samochód zahaczając go rowerem lub spowodujesz wypadek na stoku narciarskim.

Ubezpieczenie podróży Uniqa
Ubezpieczenie podróży Uniqa

szczegóły ochrony

Koszty leczenia

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży, Uniqa zajmie się organizacją i pokryciem kosztów pomocy medycznej, transportu do placówki zdrowia lub transportu medycznego do kraju. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie nagłe choroby, ale także zapewnia bez dodatkowej składki pokrycie kosztów leczenia związanych z zaostrzeniem choroby przewlekłej np. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, alergii.

Ubezpiecznie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni od finansowych konsekwencji nieumyślnie wyrządzonych szkód podczas wykonywania zwykłych czynności ( sport, rekreacja, rozrywka). Obejmuje zarówno szkody osobowe (wyrządzone osobom ) jak i majątkowe ( zniszczone mienie ).

Przez czynności życia prywatnego rozumie się w szczególności:

 1. sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi oraz innymi członkami rodziny, za których czyny Ubezpieczony oraz jego osoby bliskie ponoszą odpowiedzialność z mocy prawa
 2. użytkowanie oraz posiadanie roweru, wózka inwalidzkiego, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego
 3. użytkowania pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych trwających do 30 dni z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia ubezpieczenia na roczny okres ubezpieczenia, okres wynajmu nie może przekroczyć 60 dni lub roku
 4. posiadanie zwierząt domowych i sprawowanie nad nimi opieki
 5. użytkowanie oraz posiadanie sprzętu pływającego bez napędu mechanicznego (łodzie wiosłowe, kajaki wodne, rowery wodne, pontony, deski surfingowe)
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

NNW obejmuje świadczenie związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią w wyniku wypadku.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 1. śmierć w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku
 2. śmierć w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w samochodzie podczas podróży zagranicznej (świadczenie dodatkowe)
 3. trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku
 4. refundację kosztu nabycia protez lub specjalnych środków pomocniczych
 5. refundację kosztu przeszkolenia zawodowego inwalidów

Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci:

 1. trwałych zaburzeń czynności układu nerwowego
 2. przepuklin krążka międzykręgowego które wystąpiły w kręgosłupie bez zmian chorobowych przed wypadkiem
 3. przepuklin każdego innego rodzaju, jeżeli nie były one uwarunkowane predyspozycjami Ubezpieczonego wrodzonymi lub nabytymi przed wypadkiem
Assistance

Assistance to pomoc w różnych nieprzewidzianych sytuacjach w podróży, m.in. pokrycie kosztów akcji ratunkowej lub poszukiwawczej prowadzonej przez służby ratunkowe, pokrycie kosztów leczenia wymagającego natychmiastowego leczenia stomatologicznego, organizacja kierowcy zastępczego gdy stan zdrowia nie pozwala na prowadzenie auta. Dostępne są trzy warianty ASSISTANCE: MINI, MAXI i MEGA

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Ubezpieczenie dotyczy bagażu podróżnego (przedmiotów będących Twoją własnością lub wypożyczonych) oraz przedmiotów osobistych. Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy Twój bagaż zostanie zniszczony, uszkodzony lub skradziony.

Za bagaż podróżny uważa się:

 1. walizy, nesesery, torby, paczki, plecaki lub inne pojemniki bagażu wraz z ich zawartością, do której zalicza się jedynie odzież oraz rzeczy osobiste, takie jak: obuwie, środki higieny osobistej, kosmetyki, kosmetyczki, książki, leki i środki pomocnicze (okulary korekcyjne, szkła kontaktowe, aparaty słuchowe, urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi, przedmioty ortopedyczne, środki opatrunkowe), wózki dziecięce, wózki inwalidzkie (jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga ich używania)
 2. inne pojedyncze przedmioty przewożone w formie upominku, które zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi przewoźnika lub portu lotniczego mogą być przewożone danym środkiem transportu
 3. telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku lub gier video
 4. w przypadku zawarcia ubezpieczenia w formie ubezpieczenia obrotowego (wyjazd lub powierzony Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego lub na jego zlecenie w celu wykonywania przez Ubezpieczonego obowiązków służbowych

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego z uwzględnieniem limitów określonych w Tabeli nr 6 UNIQA TU S.A. pokrywa koszty:

 1. wymiany dokumentów (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka, dowód rejestracyjny, karty kredytowe i płatnicze) oraz tablic rejestracyjnych utraconych w związku ze zdarzeniami określonymi w ust. 6
 2. zakupu niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby na własny użytek (odzież, przybory toaletowe) w przypadku opóźnienia dostawy bagażu przez linie lotnicze do miejsca pobytu Ubezpieczonego poza terytorium RP lub kraju zamieszkania o co najmniej 8 godzin, o ile bagaż został powierzony liniom lotniczym za pokwitowaniem
Kontynuacja leczenia w RP

Ubezpieczenie dotyczy pokrycia kosztów leczenia po powrocie do kraju związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, który wydarzył się podczas podróży zagranicznej. Ubezpieczenie obejmuje wydatki na kontynuację leczenia rozpoczętego za granicą do 2 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.

Kontynuacja leczenia obejmuje koszty związane z:

 1. badaniami i zabiegami operacyjnymi
 2. pobytem w szpitalu
 3. wizytą lekarską
 4. zakupem niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
 5. dojazdem i honorarium pielęgniarki
 6. organizacją: rehabilitacji, wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, opieki nad zwierzętami, pomocy psychologa
Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Możesz ubezpieczyć wartościowy sprzęt sportowy przed kradzieżą lub zniszczeniem. Zwrot kosztów zakupu nowego (jeśli został skradziony) lub naprawy (gdy uległ zniszczeniu) oraz wynajmu na czas wyjazdu sprzętu z wypożyczalni w sytuacji, gdy Twój własny uległ zaginięciu z winy przewoźnika, a także jeśli został skradziony lub zniszczony w wyniku zdarzenia losowego.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną sprzęt sportowy, którego jesteś właścicielem:

 1. narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa
 2. deski do uprawiania wszystkich odmian snowboardu oraz surfingu
 3. specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania
 4. rower
 5. specjalistyczny sprzęt do gry w golfa
 6. rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego
 7. specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej wraz z ekwipunkiem
 8. osprzęt, ekwipunek, odzież oraz buty służące do uprawiania: narciarstwa, snowboardu, surfingu, jazdy na rowerze oraz nurkowania

poradnik uniqa

Jaką sumę ubezpieczenia wybrać?

Wybierając się na wakacje do państw europejskich, zgodnie z rekomendacją MSZ, należy mieć polisę turystyczną z kosztami leczenia na ok. 200 tys. zł. Taka kwota pozwoli na 3-tygodniowy pobyt w szpitalu. Podróżując na pozostałe kontynenty lepiej wybrać ubezpieczenie z kosztami leczenia minimum 300 tys. zł. Leczenie w USA, Kanadzie, ale nawet w krajach Trzeciego Świata jest bardzo kosztowne. Koszt hospitalizacji w szpitalu w RPA to ok. 80 dolarów za dobę, w Angoli aż 1700 dolarów za dobę, w Chile 400 dolarów amerykańskich/dobę, a w szpitalach azjatyckich od 60 do 200 dolarów za dobę.

Ubezpieczenie turystyczne a EKUZ

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia pokrycie kosztów za świadczenia zdrowotne realizowane w tym państwie lub regionie, do którego wyjeżdżasz. To Ty decydujesz o zakresie i sumie ubezpieczenia.

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – finansowana ze składek ubezpieczenia zdrowotnego podstawowa opieka zdrowotna dla Polaków wyjeżdżających do krajów z UE lub krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Nie działa w innych krajach.

EKUZ może czasem nie wystarczyć ponieważ:

 • Akcje ratunkowe w górach/na morzu nie są zazwyczaj refundowane w europejskich systemach ubezpieczeń zdrowotnych, może się okazać, że całość lub część kosztów interwencji będziesz musiał pokryć sam
 • Koszt transportu medycznego z zagranicy do Polski nie jest pokrywany z EKUZ
 • Zakres bezpłatnych usług medycznych w krajach z UE jest różny – w jednym kraju będziesz mógł sfinansować z EKUZ nawet specjalistyczne leczenie, a w innym bezpłatne wyleczenie zęba może być problemem
 • Może się zdarzyć tak, że do niektórych badań lub zabiegów medycznych będzie trzeba dopłacić ponieważ są różne limity w krajach na leczenie konkretnych schorzeń
 • EKUZ działa tylko w publicznych ośrodkach zdrowia

Aby beztrosko podróżować, warto pamiętać o dodatkowych opcjach ubezpieczenia wakacyjnego, których nie zapewni Ci EKUZ. Są to odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, ubezpieczenie kosztów odstąpienia od podróży.

Czy uprawiając sport za granicą musisz mieć ubezpieczenie?

Sporty amatorskie są ujęte w podstawowym zakresie ubezpieczenia Radość Odkrywania i obejmują takie dyscypliny sportu jak np. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie, jazda na rolkach.

Jeżeli planujesz uprawiać sporty bardziej ryzykowne to powinieneś wykupić dodatkową opcję w ramach ubezpieczenia tj. ochronę w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka.

Sporty wysokiego ryzyka i sporty ekstremalne to dyscypliny, które wymagają nie tylko ponadprzeciętnych umiejętności, ale również odwagi i działania w niebezpiecznych okolicznościach. Przykładowo w ubezpieczeniu UNIQA są to m.in. nurkowanie, kolarstwo górskie, cross rowerowy, motocross, skateboarding, wspinaczka wysokogórska, spadochroniarstwo, szybownictwo, baloniarstwo, paralotniarstwo, skoki spadochronowe, skoki na gumie, skoki i loty narciarskie, sky surfing, pilotowanie samolotów silnikowych, żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, skutery wodne, surfing, wolne nurkowanie, wyścigi łodzi motorowych, szybka wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach, górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie.)

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Jeżeli zabierasz ze sobą na zagraniczne wyjazdy wartościowy sprzęt sportowy (rowery, deskę surfingową, narty, snowboard, kajak, sprzęty do wspinaczki), to możesz go ubezpieczyć przed kradzieżą lub zniszczeniem. Ubezpieczyciel zapłaci za jego odkupienie jeśli zostanie skradziony lub naprawę, gdy uległ zniszczeniu. Będziesz mógł wynająć na czas wyjazdu sprzęt z wypożyczalni w sytuacji, gdy Twój własny uległ zaginięciu z winy przewoźnika, a także jeśli został skradziony lub zniszczony w wyniku zdarzenia losowego.

Ubezpieczenie podróży Uniqa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdą Państwo w Polityce Prywatności.