Proama ubezpieczenie podróży

Proama ubezpieczenie podróży

Proama pomoże Ci zawsze wtedy, gdy będziesz tego potrzebować.

Proama pomoże Ci zawsze wtedy, gdy będziesz tego potrzebować. Na całym świecie, o każdej porze, gdy podróżujesz samodzielnie, z rodziną lub przyjaciółmi.

kup online
Chcę kupić ONLINE!
Wystarczy jedno kliknięcie a przeniesiemy Cię na stronę, na której będzie możliwy zakup ubezpieczenia.

NOWOŚCI

 1. Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje zaostrzenie chorób przewlekłych, z limitem 15% sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia.
 2. Specjalne usługi assistance dla narciarzy (pakiet exclusive):
  • zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu na wyciąg narciarski, jeśli z przyczyn zdrowotnych Klient nie będzie mógł go wykorzystać – do 800 zł,
  • odszkodowanie w przypadku zamknięcia tras zjazdowych, jeśli warunki pogodowe nie pozwolą na korzystanie z nich – do 700 zł,
  • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, jeśli w czasie trwania wyjazdu ze względu na chorobę lub nieszczęśliwy wypadek Klient nie będzie mógł jeździć na nartach – do 700 zł,
  • alternatywne zakwaterowanie w razie zejścia lawiny w ośrodku, w którym Klient spędza urlop - 500 zł/ dzień.
 3. Umowy roczne

Dla umów rocznych i rocznych z powrotami obniżona została zwyżka za rozszerzenie o ryzyko narciarstwa (ze 100% na 30%).

PODRÓŻE ZAGRANICZNE

W ramach zakresu podstawowego:

 • ubezpieczenie od jednego dnia do roku,
 • niższe ceny ubezpieczeń dla wyjazdów rodzinnych,
 • polisa ważna na terenie Europy lub całego świata,
 • Ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia i powrotu do zdrowia niegwarantowane przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • wysokie sumy ubezpieczenia – do 1 200 000 zł,
 • polskojęzyczna pomoc w podróży, dostępna 24 h na dobę
 • możliwość skorzystania z telefonicznych konsultacji z lekarzem 24h na dobę,
 • pokrycie kosztów transportu do Polski po udzieleniu pomocy medycznej za granicą,
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • szeroki zakres usług assistance m.in. kierowca zastępczy, zastępstwo w podróży służbowej, pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi,
 • odpowiedzialności do 7 dni w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru, bez dodatkowej opłaty
 • możliwość wykupienia Assistance komunikacyjnego na czas urlopu.

Polisa może zostać rozszerzona o zdarzenia powstałe w wyniku:

 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • wykonywania pracy fizycznej,
 • zaostrzenia objawów choroby przewlekłej.

PODRÓŻE KRAJOWE

 • ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę,
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony (NNW) o szeroką gamę świadczeń dodatkowych, m.in. Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym, koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny,
 • usługi assistance, m.in. organizacja wizyty lekarskiej, transport ze szpitala do miejsca zamieszkania, opieka i transport dzieci do miejsca zamieszkania, organizacja pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP.

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczamy ryzyka związane z:

 • amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu,
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowym uprawianiem sportu.

UBEZPIECZENIE DLA NARCIARZY

 • koszty leczenia w wyniku wypadków powstałych podczas uprawiania narciarstwa lub snowboardu,
 • opieka zarówno podczas wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych,
 • dowolny wybór zakresu i sum ubezpieczenia,
 • koszty ratownictwa i poszukiwań,
 • koszty związane z np. zniszczeniem sprzętu, kosztami leczenia i rehabilitacji poszkodowanego przez nas innego użytkownika stoku w ramach odpowiedzialności cywilnej,
 • odszkodowanie za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego (m.in. nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa, desek do uprawiania wszelkich odmian snowboardu),
 • możliwość rozszerzenia zakresu o ubezpieczenie dla osób wyczynowo uprawiających sport.
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!