Compensa Voyage ubezpieczenie podróży

Compensa Voyage

Niezależnie od tego, czy podróż ma charakter turystyczny czy służbowy, Compensa zapewnia nieustanną opiekę.

Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki jest plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu.

Ubezpieczenie w podróży Compensa Voyage to zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich, które pomoże w stresowych sytuacjach. Niezależnie od tego, czy podróż ma charakter turystyczny czy służbowy, Compensa zapewnia nieustanną opiekę.

Ubezpieczenie turystyczne w 5 minut!

kup online
Chcę kupić ONLINE!
Wystarczy jedno kliknięcie a przeniesiemy Cię na stronę, na której będzie możliwy zakup ubezpieczenia.

dostępne warianty

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
wariant Podstawowy Standardowy Luksusowy
Ubezpieczenie Kosztów Leczenia100 000 zł200 000 zł350 000 zł
Pobyt w szpitalu
Badania i zabiegi operacyjne, ambulatoryjne honoraria lekarskie
Dojazd lekarza
Zakup niezbędnych środków opatrunkowych, ortopedycznych i pomocniczych, lekarstw przepisanych przez lekarza
Naprawa protezdo 200 eurodo 200 eurodo 200 euro
Leczenie stomatologicznedo 250 eurodo 250 eurodo 250 euro
Poród przed 32 tygodniem ciążydo 2000 eurodo 2000 eurodo 2000 euro
Komora dekompresyjna
Pomoc AssistanceWariant BAZAWariant TOPWariant TOP
Całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy
Informacja przed podróżą
Przekazanie informacji osobie bliskiej
Transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania
Transport Ubezpieczonego do innego szpitala
Transport ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania
Transport zwłok ubezpieczonego
Zakup trumnydo 1000 eurodo 1000 eurodo 1000 euro
Pomoc przy odtworzeniu dokumentów
Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych24h24h24h
Pomoc w przypadku opóźnienia lotudo 200 eurodo 200 eurodo 200 euro
Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego×max 7 dni 100 euro/dzieńmax 7 dni 100 euro/dzień
Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci×
Opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi×max 7 dni 100 euro/dzieńmax 7 dni 100 euro/dzień
Wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji×max 7 dni 100 euro/dzieńmax 7 dni 100 euro/dzień
Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren RP albo kraju zamieszkania×
Pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa×do 12 500 euro ponad s.u. na KLdo 12 500 euro ponad s.u. na KL
Zastępstwo w podróży służbowej×do 1000 eurodo 1000 euro
Kontynuacja zaplanowanej podróży×
Kierowca zastępczy×do 1000 eurodo 1000 euro
Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych×
Pomoc prawna×do 2000 eurodo 2000 euro
Pomoc tłumacza×do 250 eurodo 250 euro
Pomoc finansowa×do 500 eurodo 500 euro
Pokrycie kosztów niewykorzystanego ski-passa ( jeżeli jest rozszerzenie o amatorskie sport zimowe)×do 100 eurodo 100 euro
Następstwa nieszczęśliwych wypadków10 000 zł10 000 zł20 000 zł
Zwrot kosztów wypożyczania lub zakupu środków specjalnych3 000 zł3 000 zł3 000 zł
Przeszkolenie zawodowe inwalidów6 000 zł6 000 zł6 000 zł
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym×100 000 zł100 000 zł
Bagaż podróżny××2 000 zł
Odtworzenie dokumentów××250 zł

zalety

  • ubezpieczenie turystyczne zabezpieczające zarówno podróż służbową jak i wakacje z bliskimi
  • możliwość korzystania z profesjonalnej opieki medycznej w placówkach prywatnych i państwowych za granicą
  • liczne świadczenia dodatkowe, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • optymalne ubezpieczenie na narty i inne aktywności turystyczne

zakres

Compensa Voyage to kompleksowe ubezpieczenie za granicą przy podróżach po Europie i po Świecie.

Zakres ochrony (w zależności od wariantu) obejmuje:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia – pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
  • assistance – pakiet świadczeń, w ramach których Compensa sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą m.in. na uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Compensa pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewniające wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku
  • ubezpieczenie bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!