Programy życiowe

Ubezpieczenia na życie zostały stworzone głównie po to, abyśmy mogli chronić swoich bliskich na wypadek, gdy nas zabraknie. Warto zastanowić się nad ofertą dającą nam możliwie największe poczucie zabezpieczenia w przypadku niefortunnych zdarzeń losowych.

PZU Życie
PZU Życie

Ubezpieczenie gwarantuje wysokie świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego lub w wyniku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto zakres ubezpieczenia zapewnia świadczenia za odbyte leczenie specjalistyczne oraz operacje chirurgiczne. Program Ubezpieczenia na Życie dostępny jest w 11 wariantach różniących się sumami ubezpieczenia, zakresem świadczeń oraz wysokościami składek.

dowiedz się więcej »
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!