Programy życiowe

Ubezpieczenia na życie zostały stworzone głównie po to, abyśmy mogli chronić swoich bliskich na wypadek, gdy nas zabraknie. Warto zastanowić się nad ofertą dającą nam możliwie największe poczucie zabezpieczenia w przypadku niefortunnych zdarzeń losowych.

PZU Życie
PZU Życie

Ubezpieczenie gwarantuje wysokie świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego lub w wyniku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto zakres ubezpieczenia zapewnia świadczenia za odbyte leczenie specjalistyczne oraz operacje chirurgiczne. Program Ubezpieczenia na Życie dostępny jest w 11 wariantach różniących się sumami ubezpieczenia, zakresem świadczeń oraz wysokościami składek.

dowiedz się więcej »
Hestia Razem ubezpieczenie na życie
Hestia Razem

Ubezpieczenie Hestia Razem to wyjątkowe ubezpieczenie. Dostępne dla klientów indywidualnych, a oferuje korzyści w zakresie tak samo szerokim jak w przypadku ubezpieczenia grupowego.

dowiedz się więcej »
Compensa Między Nami ubezpieczenie na życie
Compensa Między Nami

Między Nami to kompleksowy program indywidualnego ubezpieczenia na życie, który ma na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia przy zachowaniu atrakcyjnych składek i adekwatnych kwot wypłacanych świadczeń.

dowiedz się więcej »
AXA ochrona z plusem
AXA Ochrona z Plusem

Ochrona z Plusem to zabezpieczenie życia i zdrowia osób oraz członków ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki ubezpieczeniu dajesz im poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

dowiedz się więcej »
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!