międzynarodowe programy zdrowotne Best Doctors

Best Doctors

Dodatkowe świadczenie dla Ubezpieczonego zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujące przygotowanie drugiej opinii medycznej, a w przypadku konieczności dalszego leczenia organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Zdiagnozowanie śmiertelnej choroby niestety brzmi jak wyrok. Jednak rozwój medycyny, nowoczesne metody leczenia, a także możliwość przeprowadzenia konsultacji u światowej sławy specjalistów i leczenia w renomowanych zagranicznych placówkach pozwala na skuteczną walkę z chorobą.

Takie możliwości daje ubezpieczenie Best Doctors. Jest to dodatkowe świadczenie dla Ubezpieczonego zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujące przygotowanie drugiej opinii medycznej, a w przypadku konieczności dalszego leczenia organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą.

ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA

Zadaniem ubezpieczenie Best Doctors jest organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą, odbywającego się na podstawie drugiej opinii medycznej, w przypadku wystąpienia poniższych poważnych stanów chorobowych:

 • nowotwór złośliwy, nowotwór nieinwazyjny lub rak in situ
 • zabieg operacyjny naczyń wieńcowych (By-pas)
 • zabieg kardiochirurgiczny (wymiany/naprawa) zastawki serca,
 • zabieg neurochirurgiczny,
 • przeszczep od żywego dawcy narządów,
 • przeszczep szpiku kostnego.

Ubezpieczenie skierowane jest do osób zamieszkujących na terytorium Polski, które nie ukończyły 64 roku życia. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie ankiety medycznej. Na jej podstawie określana jest możliwość zawarcia polisy.

Miesięczna składka za ubezpieczenie Best Doctors w Ergo Hestia wynosi 84 zł.

Limity odpowiedzialności:

 • 1 000 000 Euro (w roku polisowym) na pokrycie kosztów leczenia, podróży i zakwaterowania
 • 2 000 000 Euro w całym okresie obowiązywania polisy

CO GWARANTUJE

 • dostęp do światowej klasy specjalistów
 • leczenie w renomowanych zagranicznych klinikach
 • ochronę uwzględniającą koszty podróży oraz pobytu ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą
 • organizację i pokrycie kosztów świadczeń lub leczenia (wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).

JAK DZIAŁA BEST DOCTORS

 • w momencie zdiagnozowania któregoś z wyżej wymienionych, poważnych stanów chorobowych, Ubezpieczony kontaktuje się z Ergo Hestią. Zgłoszenie takie zostaje przekazane członkom zespołu Best Doctors
 • na podstawie zebranych informacji przygotowywany jest opis przypadku zgłoszonego przez Ubezpieczonego, a następnie zostaje zaproponowana opieka światowej klasy specjalistów
 • po szczegółowej analizie Ubezpieczony otrzyma raport zawierający dane diagnostyczne oraz zalecenia dotyczące dalszej terapii (druga opina medyczna)
 • po zapoznaniu się z raportem Ubezpieczony podejmuje decyzję czy chce się podjąć leczenia za granicą i informuje o tym Ubezpieczyciela
 • Best Doctors organizuje pobyt za granicą – formalności, podróż oraz zakwaterowanie, pokrywa koszty z tym związane oraz koszty leczenia

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH UBEZPIECZENIA

InterConsultation (druga opinia medyczna)

Organizacja i pokrycie kosztów:

 • pomocy w zebraniu dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania raportu eksperta,
 • weryfikacji oceny histopatologicznej, a jeżeli zajdzie taka konieczność zalecenie wykonania ponownych badań,
 • przetłumaczenia na język obcy zebranej dokumentacji medycznej,
 • przekazania przetłumaczonej dokumentacji medycznej do lekarza konsultanta, specjalizującego się w danym schorzeniu,
 • sporządzenia przez eksperta pisemnego raportu w języku polskim.

Find BestCare (organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia)

ERGO Hestia za pośrednictwem Best Doctors zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń:

 • wskazania Ubezpieczonemu informacji o maksymalnie trzech klinikach poza granicami RP, w których może być przeprowadzone dalsze leczenie i konieczna diagnostyka,
 • leczenia za granicą zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego Ubezpieczonego,
 • podróży lub transportu medycznego Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy,
 • zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy,
 • repatriacji zwłok Ubezpieczonego i/lub dawcy
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!