program zdrowotny Polmed Senior

program zdrowotny Polmed Senior

Grupowy Program Zdrowotny przeznaczony dla osób powyżej 70 roku życia. Program gwarantuje swoim klientom szybki dostęp do opieki medycznej, świadczonej w placówkach medycznych Polmed oraz sieci partnerów medycznych na terenie całego kraju.

Przedstawiamy Państwu Program Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Polmed Senior stworzonego specjalnie dla klientów firmy ProfitPlus Doradztwo Finansowo-Majątkowe. Program gwarantuje swoim klientom szybki dostęp do opieki medycznej, świadczonej w placówkach medycznych na terenie całego kraju. Oferta ubezpieczenia zdrowotnego Polmed Senior przeznaczona jest dla osób powyżej 67 roku życia.

Koszt pakietu w wariancie indywidualnym wynosi 149 zł miesięcznie.

Umawianie wizyt

Rejestracja do własnych Centrów Medycznych POLMED:

 • rejestracja przez TCOP (801 033 200 - z telefonów stacjonarnych i 58 775 95 99 - z telefonów komórkowych)
 • e-rezerwacja za pośrednictwem firmowej strony internetowej Polmed www.polmed.pl (zakładka Zarezerwuj wizytę w terminarzu Centrum Medycznego Polmed)

Regulamin e-rezerwacji dostępny jest na stronie Polmed.

Możliwe jest otrzymanie dostępu do wyników badań poprzez stronę internetową Polmed (zakładka Zarezerwuj wizytę - wyniki badań)

Dostęp do e-rezerwacji oraz do odbioru badań nadawany jest przez Recepcję CM Polmed.

Rejestracja do Partnerów Medycznych POLMED:

 • rejestracja przez TCOP (801 033 200 - z telefonów stacjonarnych i 58 775 95 99 - z telefonów komórkowych)
 • e-rezerwacja za pośrednictwem firmowej strony internetowej Polmed www.polmed.pl (zakładka Zarezerwuj wizytę - zapytaj o świadczenie w całej Polsce)

W przypadku umawiania świadczeń realizowanych u Partnerów Medycznych Pacjent otrzymuje sms-em od Konsultanta TCOP (lub od Pracownika Recepcji CM Polmed, jeśli świadczenie jest umawiane po wizycie w CM) Kod Świadczenia Medycznego, który podaje u Partnera Medycznego przy realizacji wizyty celem potwierdzenia Partnerowi umówionego zakresu.

Umawianie diagnostyki obrazowej i rehabilitacji

W przypadku umawiania diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji - pacjent po otrzymaniu zlecenia wystawionego przez lekarza z sieci Partnerów Medycznych Polmed, jest zobowiązany przesłać takie skierowanie za pośrednictwem:

 • firmowej strony internetowej Polmed www.polmed.pl celem umówienia badania (zakładka Prześlij skierowanie - na diagnostykę obrazową, na rehabilitację w ramach posiadanego pakietu, pojawia się okno i należy załączyć skan skierowania)
 • lub faxem na numer 58 775 18 89

dostępne warianty

Oferowany pakiet dostępny jest w trzech wariantach.

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
świadczenia (TK/MRI/rehabilitacja) właściwy lekarz zlecający
Badania układu nerwowego (mózgu i ośrodkowego/obwodowego układu nerwowego) oraz kręgosłupa Neurolog, neurochirurg, onkolog
Badanie układu ruchowego (kostno-mięśniowego) Ortopeda
Badania narządów klatki piersiowej Pulmonolog/internista
TK jamy brzusznej Gastroenterolog, internista, urolog, onkolog
Zabiegi rehabilitacyjne Ortopeda, neurolog, reumatolog, lekarz rehabilitacji, neurochirurg
MRI zatok Laryngolog

dodatkowe informacje

Zlecenia wystawione przez innych specjalistów (poza wymienionymi w powyższej tabeli) poddawane są weryfikacji przez Dyrektora Medycznego Polmed.

W przypadku zlecenia powyższych świadczeń od lekarza nie posiadającego umowy z POLMED, tego typu zlecenie może być jedynie zrealizowane po dostarczeniu przez pacjenta kopii skierowania i dokumentacji medycznej (historii choroby-co najmniej opisu tej wizyty, w trakcie której wydano skierowanie) na adres pocztowy : Dyrektor Medyczny Polmed SA, os. Kopernika 21; 83-200 Starogard Gd. lub drogą elektroniczną na adres mailowy dyrektora medycznego Polmed: dyrektor.medyczny@polmed.pl

Pozytywna opinia dyrektora medycznego POLMED S.A. uprawnia do wykonania badania diagnostycznego.

Brak akceptacji natomiast jest równoważny z koniecznością poddania się badaniu lekarskiemu przez lekarza wskazanego przez POLMED, który ponownie określi konieczność wykonania świadczenia.

Zapis ten nie dotyczy jedynie:

 • skierowań na badania związane z prowadzeniem ciąży fizjologicznej (niezależnie od tego, jaki lekarz wydał skierowanie przysługują wszystkie badania, które mieszczą się w zakresie podanego pakietu)
 • badań laboratoryjnych: morfologia krwi z rozmazem, OB., INR, glukoza we krwi, kreatynina w surowicy, ALT, AST, GGTP ("próby wątrobowe": tylko ALT/AST), lipidogram, TSH, badanie ogólne moczu
 • RTG w standardowych projekcjach i bez kontrastu
 • USG jamy brzusznej, ginekologiczno-położnicze, piersi
 • badań endoskopowych przewodu pokarmowego
 • EKG spoczynkowego

Ważność skierowań:

Skierowania na badania laboratoryjne i diagnostykę ważne są 3 miesiące.

Procedura reklamacyjna:

W przypadku reklamacji sposobu wykonania Świadczenia Pacjent proszony jest o wysłanie maila: reklamacja@polmed.pl

W tytule maila należy podać: Reklamacja-nazwa firmy-imię i nazwisko pacjenta i PESEL.

W treści maila: opis zdarzenia z datą.

Mail odbierany jest przez osobę pracującą w oddziale: Reklamacji i Kontroli Jakości POLMED S.A.

Osoba przyjmująca reklamację prowadzi i nadzoruje Rejestr zgłoszonych reklamacji.

Kierownik Działu Reklamacji i Kontroli Jakości przekazuje je do rozpatrzenia, w zależności od przedmiotu do:

 • Dyrektora Operacyjnego POLMED - jeżeli sprawa dotyczy działalności Centrum Medycznego POLMED
 • Koordynatora Działu Współpracy z Partnerskimi Firmami Medycznymi - jeżeli sprawa dotyczy działalności partnera medycznego POLMED
 • Kierownika Serwisu Posprzedażowego - jeżeli sprawa dotyczy działalności pracowników Telefonicznego Centrum Obsługi Pacjenta POLMED
 • Dyrektora Medycznego POLMED - jeżeli sprawa dotyczy kwestii stricte medycznych

O zajętym stanowisku klient jest informowany drogą elektroniczną z podaniem uzasadnienia decyzji.

Działania związane z reklamacją muszą zostać zakończone w terminie czternastodniowym liczonym od dnia zgłoszenia reklamacji przez klienta do pracownika Działu Reklamacji i Kontroli Jakości.

Reklamacje pilne rozpatrywane są niezwłocznie.

W przypadku wyjaśniania spraw wieloaspektowych, wymagających dłuższego czasu rozpatrywania złożonych zagadnień, które reklamowane są przez Klienta, dopuszcza się wydłużenie terminu czternastodniowego na rozpatrzenie reklamacji. W każdym z takich przypadków Klient otrzymuje formalne uzasadnienie takich działań.

ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!