program zdrowotny Polmed

program zdrowotny Polmed

Grupowy Program Zdrowotny Polmed stworzony specjalnie dla naszych klientów. Program gwarantuje szybki dostęp do opieki medycznej, świadczonej w placówkach medycznych Polmed oraz sieci partnerów medycznych na terenie całego kraju.

Przedstawiamy Państwu Program Zdrowotny Polmed stworzonego specjalnie dla klientów firmy ProfitPlus Doradztwo Finansowo-Majątkowe. Program gwarantuje swoim klientom oraz ich rodzinom szybki dostęp do opieki medycznej, świadczonej w placówkach medycznych na terenie całego kraju.

szukasz programu zdrowotnego?

Skorzystaj z naszej porównywarki programów medycznych!
Szybko i łatwo znajdź program, który najlepiej do Ciebie pasuje!

WEJDŹ

dostępne warianty

Oferowany pakiet dostępny jest w trzech wariantach.

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
Classic Super Super Plus
Indywidualny 79 zł 119 zł 169 zł
Partnerski 151 zł 227 zł 322 zł
Rodzinny 213 zł 321 zł 456 zł

Pakiety dostępne są w trzech wariantach:

 • Indywidualny (pracownik)
 • Partnerski (pracownik + dziecko/ partner/ małżonek)
 • Rodzinny (pracownik + partner / małżonek + dzieci do ukończenia 26 roku życia
kup online
Chcę kupić ONLINE!
Wystarczy jedno kliknięcie a przeniesiemy Cię na naszą platformę, na której będzie możliwe przystąpienie do wybranego programu.

standardy dostępności

 • Dostęp do internisty/ lekarza rodzinnego/ pediatry - max. do 24 godzin roboczych
 • Dostęp do specjalisty - do 5 dni roboczych
 • Dostęp do diagnostyki (USG, RTG, EKG) - do 5 dni roboczych
 • Dostęp do pozostałej diagnostyki (typu rezonans, tomografia, mammografia, badania endoskopowe, EEG) - max. do 10 dni roboczych
 • Wizyty domowe - w dzień do 4 godzin, w nocy do 8 godzin (dni robocze rozumiane od poniedziałku do piątku)

Umawianie wizyt

Rejestracja do własnych Centrów Medycznych POLMED

 • rejestracja przez TCOP (801 033 200 - z telefonów stacjonarnych i 58 775 95 99 - z telefonów komórkowych)
 • e-rezerwacja za pośrednictwem firmowej strony internetowej Polmed www.polmed.pl (zakładka Zarezerwuj wizytę w terminarzu Centrum Medycznego Polmed)

Regulamin e-rezerwacji dostępny jest na stronie Polmed.

Możliwe jest otrzymanie dostępu do wyników badań poprzez stronę internetową Polmed (zakładka Zarezerwuj wizytę - wyniki badań)

Dostęp do e-rezerwacji oraz do odbioru badań nadawany jest przez Recepcję CM Polmed.

Rejestracja do Partnerów Medycznych POLMED

 • rejestracja przez TCOP (801 033 200 - z telefonów stacjonarnych i 58 775 95 99 - z telefonów komórkowych)
 • e-rezerwacja za pośrednictwem firmowej strony internetowej Polmed www.polmed.pl (zakładka Zarezerwuj wizytę - zapytaj o świadczenie w całej Polsce)

W przypadku umawiania świadczeń realizowanych u Partnerów Medycznych Pacjent otrzymuje sms-em od Konsultanta TCOP (lub od Pracownika Recepcji CM Polmed, jeśli świadczenie jest umawiane po wizycie w CM) Kod Świadczenia Medycznego, który podaje u Partnera Medycznego przy realizacji wizyty celem potwierdzenia Partnerowi umówionego zakresu.

Umawianie diagnostyki obrazowej i rehabilitacji

W przypadku umawiania diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji - pacjent po otrzymaniu zlecenia wystawionego przez lekarza z sieci Partnerów Medycznych Polmed, jest zobowiązany przesłać takie skierowanie za pośrednictwem:

 • firmowej strony internetowej Polmed www.polmed.pl celem umówienia badania (zakładka Prześlij skierowanie - na diagnostykę obrazową, na rehabilitację w ramach posiadanego pakietu, pojawia się okno i należy załączyć skan skierowania)
 • lub faxem na numer 58 775 18 89

zakres ochrony

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
zakres ochrony Classic Super Super Plus
Podstawowa Opieka Lekarska
Specjalistyczna Opieka Lekarska
Zabiegi Ambulatoryjne
Badania laboratoryjne
Badania obrazowe
Testy alergiczne
Wizyty domowe - -
Szczepienia p/grypie i tężcowi
Inne szczepienia - - Rabat 80%
Rehabilitacja -
Przegląd stomatologiczny
Profilaktyka stomatologiczna - Rabat 50%
Stomatologia zachowawcza - - Rabat 50%
Chirurgia jednego dnia - -
Druga opinia medyczna - -
Transport medyczny - -
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
Rabat 15% na pozostałe usługi świadczone we własnych Centrach Medycznych POLMED
Indywidualny 79 zł 119 zł 169 zł
Partnerski 151 zł 227 zł 322 zł
Rodzinny 213 zł 321 zł 456 zł

Numer rachunku bankowego:

79 1140 2017 0000 4002 1294 8341

 • Minimalny okres umowy to 6 miesięcy lub do rocznicy polisy głównej Administratora (31.12.2019), w zależności od tego która z tych dat przypada wcześniej. Po upływie Minimalnego okresu umowy, umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Nieopłacanie składki NIE JEST równoznaczne z rezygnacją z abonamentu. Składki będą nadal naliczane, jednak w przypadku powstania dwumiesięcznej zaległości zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia pakietu. Będziemy wzywać do uiszczenia zaległości.
 • W razie rezygnacji z pakietu konieczny jest kontakt mailowy pod naszym adresem: centrala@profitplus.com.pl z zawartą informacją o wystąpieniu z programu.
 • Zgłoszenia do programu prosimy przesyłać do 27 dnia każdego miesiąca (pakiet zostanie uruchomiony najwcześniej od 1 dnia kolejnego miesiąca)
 • Oferta skierowana jest do osób poniżej 70 roku życia.

dodatkowe informacje

Specjaliści zlecający badania

świadczenia lekarz zlecający
Badania układu nerwowego (mózgu i ośrodkowego/obwodowego układu nerwowego) oraz kręgosłupa Neurolog, neurochirurg, onkolog
Badanie układu ruchowego (kostno-mięśniowego) Ortopeda
Badania narządów klatki piersiowej Pulmonolog/internista
TK jamy brzusznej Gastroenterolog, internista, urolog, onkolog
Zabiegi rehabilitacyjne Ortopeda, neurolog, reumatolog, lekarz rehabilitacji, neurochirurg
MRI zatok Laryngolog

Zlecenia wystawione przez innych specjalistów (poza wymienionymi w powyższej tabeli) poddawane są weryfikacji przez Dyrektora Medycznego Polmed.

W przypadku zlecenia powyższych świadczeń od lekarza nie posiadającego umowy z POLMED, tego typu zlecenie może być jedynie zrealizowane po dostarczeniu przez pacjenta kopii skierowania i dokumentacji medycznej (historii choroby-co najmniej opisu tej wizyty, w trakcie której wydano skierowanie) na adres pocztowy : Dyrektor Medyczny Polmed SA, os. Kopernika 21; 83-200 Starogard Gd. lub drogą elektroniczną na adres mailowy dyrektora medycznego Polmed: dyrektor.medyczny@polmed.pl.

Pozytywna opinia dyrektora medycznego POLMED S.A. uprawnia do wykonania badania diagnostycznego.

Brak akceptacji natomiast jest równoważny z koniecznością poddania się badaniu lekarskiemu przez lekarza wskazanego przez POLMED, który ponownie określi konieczność wykonania świadczenia.

Zapis ten nie dotyczy jedynie:

 • skierowań na badania związane z prowadzeniem ciąży fizjologicznej (niezależnie od tego, jaki lekarz wydał skierowanie przysługują wszystkie badania, które mieszczą się w zakresie podanego pakietu)
 • badań laboratoryjnych: morfologia krwi z rozmazem, OB., INR, glukoza we krwi, kreatynina w surowicy, ALT, AST, GGTP ("próby wątrobowe": tylko ALT/AST), lipidogram, TSH, badanie ogólne moczu
 • RTG w standardowych projekcjach i bez kontrastu
 • USG jamy brzusznej, ginekologiczno-położnicze, piersi
 • badań endoskopowych przewodu pokarmowego
 • EKG spoczynkowego

Ważność skierowań

Skierowania na badania laboratoryjne i diagnostykę ważne są 3 miesiące.

Procedura reklamacyjna

W przypadku reklamacji sposobu wykonania Świadczenia Pacjent proszony jest o wysłanie maila: reklamacja@polmed.pl

W tytule maila należy podać: Reklamacja-nazwa firmy-imię i nazwisko pacjenta i PESEL.

W treści maila: opis zdarzenia z datą.

Mail odbierany jest przez osobę pracującą w oddziale: Reklamacji i Kontroli Jakości POLMED S.A.

Osoba przyjmująca reklamację prowadzi i nadzoruje Rejestr zgłoszonych reklamacji.

Kierownik Działu Reklamacji i Kontroli Jakości przekazuje je do rozpatrzenia, w zależności od przedmiotu do:

 • Dyrektora Operacyjnego POLMED - jeżeli sprawa dotyczy działalności Centrum Medycznego POLMED
 • Koordynatora Działu Współpracy z Partnerskimi Firmami Medycznymi - jeżeli sprawa dotyczy działalności partnera medycznego POLMED
 • Kierownika Serwisu Posprzedażowego - jeżeli sprawa dotyczy działalności pracowników Telefonicznego Centrum Obsługi Pacjenta POLMED
 • Dyrektora Medycznego POLMED - jeżeli sprawa dotyczy kwestii stricte medycznych

O zajętym stanowisku Klient jest informowany drogą elektroniczną z podaniem uzasadnienia decyzji.

Działania związane z reklamacją muszą zostać zakończone w terminie czternastodniowym liczonym od dnia zgłoszenia reklamacji przez klienta do pracownika Działu Reklamacji i Kontroli Jakości.

Reklamacje pilne rozpatrywane są niezwłocznie.

W przypadku wyjaśniania spraw wieloaspektowych, wymagających dłuższego czasu rozpatrywania złożonych zagadnień, które reklamowane są przez Klienta, dopuszcza się wydłużenie terminu czternastodniowego na rozpatrzenie reklamacji. W każdym z takich przypadków Klient otrzymuje formalne uzasadnienie takich działań.

Wyniki badań

Możliwe jest otrzymanie dostępu do wyników badań poprzez stronę internetową Polmed (zakładka Zarezerwuj wizytę - wyniki badań) Dostęp do odbioru wyników badań nadawany jest przez Recepcje CM Polmed.

ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!