program zdrowotny Polmed

program zdrowotny Polmed

Grupowy Program Zdrowotny Polmed stworzony specjalnie dla naszych klientów. Program gwarantuje szybki dostęp do opieki medycznej, świadczonej w placówkach medycznych Polmed oraz sieci partnerów medycznych na terenie całego kraju.

Przedstawiamy Państwu Grupowy Program Zdrowotny POLMED stworzony specjalnie dla klientów firmy ProfitPlus Doradztwo Finansowo-Majątkowe. Program gwarantuje swoim klientom oraz ich rodzinom szybki dostęp do opieki medycznej, świadczonej w placówkach medycznych na terenie całego kraju.

Oferta skierowana jest do osób poniżej 65 roku życia.

szukasz programu zdrowotnego?

Skorzystaj z naszej porównywarki programów medycznych!
Szybko i łatwo znajdź program, który najlepiej do Ciebie pasuje!

WEJDŹ

dostępne warianty

Oferowany pakiet dostępny jest w trzech wariantach.

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
Classic Super Super Plus
Indywidualny 79 zł 119 zł 169 zł
Partnerski 151 zł 227 zł 322 zł
Rodzinny 213 zł 321 zł 456 zł

Pakiety dostępne są w trzech wariantach:

 • Indywidualny (pracownik)
 • Partnerski (pracownik + dziecko/ partner/ małżonek)
 • Rodzinny (pracownik + partner / małżonek + dzieci do ukończenia 26 roku życia
kup online
Chcę kupić ONLINE!
Wystarczy jedno kliknięcie, a przeniesiemy Cię na naszą platformę, na której będzie możliwe przystąpienie do wybranego programu.

zakres

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
Zakres pakietu Classic Super Super Plus
Podstawowa Opieka LekarskaTAKTAKTAK
Specjalistyczna Opieka LekarskaTAKTAKTAK
Zabiegi AmbulatoryjneTAKTAKTAK
Badania laboratoryjneTAKTAKTAK
Badania obrazoweTAKTAKTAK
Testy alergiczneTAKTAKTAK
Wizyty domowe--TAK
Szczepienia p/grypie i tężcowiTAKTAKTAK
Inne szczepienia--Rabat 80%
Rehabilitacja -TAKTAK
Przegląd stomatologicznyTAKTAKTAK
Profilaktyka stomatologiczna-Rabat 50%TAK
Stomatologia zachowawcza--Rabat 50%
Chirurgia jednego dnia--TAK
Druga opinia medyczna--TAK
Transport medyczny--TAK
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowiaTAKTAKTAK
Rabat 15% na pozostałe usługi świadczone we własnych Centrach Medycznych POLMEDTAKTAKTAK
Indywidualny 79 zł 119 zł 169 zł
Partnerski 151 zł 227 zł 322 zł
Rodzinny 213 zł 321 zł 456 zł

ROZPOCZĘCIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, z zastrzeżeniem, że wniosek przystąpienia należy złożyć najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA I ODSTĄPIENIA ORAZ ZMIANY UMOWY

Minimalny okres umowy: 12 miesięcy.
Po upływie Minimalnego okresu umowy, umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

W trakcie Minimalnego okresu umowa może zostać rozwiązana wyłącznie z ważnego powodu. Za ważny powód po stronie ProfitPlus uważa się w szczególności:

 1. podwyższenie wysokości składki przez Świadczeniodawcę (Polmed),
 2. zmianę zakresu lub warunków usługi medycznej przez Świadczeniodawcę (Polmed),
 3. powstanie zaległości w opłatach Świadczeniobiorcy przekraczających 1 okres rozliczeniowy.

W przypadkach, o których mowa w lit. a) i b) ProfitPlus zawiadomi Świadczeniobiorcę o nowej wysokości składki lub zmianie zakresu lub warunków usługi medycznej i w przypadku gdy Świadczeniobiorca nie zaakceptuje we wskazanym przez ProfitPlus terminie nowej wysokości składki lub zmiany zakresu lub warunków usługi medycznej umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

W przypadku, o którym mowa w lit. c) umowa może ulec rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia, na skutek oświadczenia złożonego przez ProfitPlus jeżeli Świadczeniobiorca nie ureguluje zaległości w dodatkowym terminie 7 dni od dnia otrzymania od ProfitPlus przynajmniej jednego wezwania do uregulowania zaległości.

Ważny powód do wypowiedzenia umowy przed upływem Minimalnego okresu umowy powinien zostać wyraźnie określony w treści wypowiedzenia i dostatecznie uprawdopodobniony, pod rygorem uznania wypowiedzenia za nieważne.

Przed upływem 12 miesięcy nie może nastąpić zmiana wybranego Pakietu na Pakiet niższy.

STANDARDY DOSTĘPNOŚCI

 • Termin dostępności badań z zakresu medycyny pracy – max. do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (w przypadku stanowisk bez narażeń), max. do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia (w przypadku stanowisk z narażeniami)
 • Termin realizacji badań z zakresu medycyny pracy - 1 dzień roboczy w przypadku stanowiska bez narażeń i max. 3 dni robocze w przypadku stanowisk z narażeniami.
 • Dostęp do internisty/lekarza rodzinnego/pediatry – max. do 24 godzin w dni robocze
 • Dostęp do specjalisty – do 5 dni roboczych
 • Dostęp do diagnostyki (USG, RTG, EKG) – do 5 dni roboczych
 • Dostęp do pozostałej diagnostyki (typu rezonans, tomografia, mammografia, badania endoskopowe, EEG) – do 10 dni roboczych
 • Wizyty domowe – w dzień do 4 godzin, w nocy do 8 godzin

(dni robocze rozumiane od poniedziałku do piątku)

SPOSOBY UMAWIANIA SIĘ NA WIZYTY

Rejestracja do własnych Centrów Medycznych POLMED

 • rejestracja przez TCOP (801 033 200 - z telefonów stacjonarnych i 58 775 95 99 - z telefonów komórkowych)
 • e-rezerwacja za pośrednictwem firmowej strony internetowej Polmed www.polmed.pl

Świadczeniodawca umożliwia Pacjentowi dostęp do wyników badań za pośrednictwem Portalu Pacjenta. Dostęp do wyników badań nadawany jest przez Recepcje CM POLMED.

Rejestracja do Partnerów Medycznych POLMED

 • rejestracja przez TCOP (801 033 200 - z telefonów stacjonarnych i 58 775 95 99 - z telefonów komórkowych)
 • e-rezerwacja za pośrednictwem firmowej strony internetowej Polmed www.polmed.pl

W przypadku umawiania świadczeń realizowanych u Partnerów Medycznych Pacjent otrzymuje od Konsultanta TCOP (lub od Pracownika Recepcji CM POLMED, jeśli świadczenie jest umawiane po wizycie w CM) SMS z KODEM ŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO, który podaje u Partnera Medycznego przy realizacji wizyty celem potwierdzenia Partnerowi umówionego zakresu.

Bądź odpowiedzialny! Nie blokuj terminów, jeśli nie zamierzasz zjawić się na wizycie. Z tej wizyty może skorzystać ktoś, kto naprawdę potrzebuje pomocy lekarskiej.

Jeśli nie przeszkadza Ci kontakt ze sztuczną inteligencją i cenisz swój czas, możesz również skorzystać z opcji Autokonsultanta


Umawianie diagnostyki obrazowej i rehabilitacji

Pacjent po otrzymaniu zlecenia medycznego (skierowania) wystawionego przez lekarza z sieci Partnerów Medycznych POLMED, jest zobowiązany przesłać takie skierowanie za pośrednictwem:

Zlecenia z zakresu diagnostyki obrazowej (w szczególności: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji weryfikowane są przez Dyrektora Medycznego Świadczeniodawcy.

Do wystawienia Zleceń medycznych na poniższe badania są wyłącznie uprawnieni lekarze poniższych specjalizacji:

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
Świadczenie (TK/MRI/rehabilitacja) Właściwy lekarz zlecający
TK/MRI mózguNeurolog, neurochirurg, onkolog
TK/MRI kręgosłupaneurolog, ortopeda, reumatolog, onkolog
TK/MRI kostno – stawowego (z wyłączeniem kręgosłupa – wymienionego powyżej)Ortopeda, reumatolog, chirurg, onkolog
TK/MRI narządów klatki piersiowejPulmonolog, / internista, kardiolog, onkolog
TK/MRI jamy brzusznej / miednicyGastroenterolog, internista, urolog, onkolog, ginekolog
TK zatokLaryngolog
Zabiegi rehabilitacyjneOrtopeda, neurolog, reumatolog, lekarz rehabilitacji, neurochirurg

Zlecenia wystawione przez innych specjalistów (poza wymienionymi w powyżej tabeli) poddawane są weryfikacji przez Dyrektora Medycznego POLMED.

WAŻNOŚĆ SKIEROWAŃ

Skierowania na badania laboratoryjne i diagnostykę ważne są 3 miesiące.

SWOBODA LECZENIA (REFUNDACJA)

czyli możliwość uzyskania refundacji za świadczenia będące w zakresie posiadanego pakietu, a wykonane w dowolnym podmiocie leczniczym. Usługą tą objęte są wyłącznie usługi wymienione w załączniku 4a - Regulamin i warunki refundacji. Refundacja odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w tym regulaminie, na podstawie wniosku o refundację – załącznik 4b

REKLAMACJE

W przypadku reklamacji sposobu wykonania świadczenia Pacjent proszony jest o wysłanie e-maila na adres: reklamacja@polmed.pl W tytule maila należy podać: Reklamacja – nazwa firmy. W treści maila: opis zdarzenia z datą. Mail odbierany jest przez osobę pracującą w dziale: Reklamacji i Kontroli Jakości POLMED S.A. Osoba przyjmująca reklamację prowadzi i nadzoruje Rejestr zgłoszonych reklamacji. Kierownik Działu Reklamacji i Kontroli Jakości przekazuje je do rozpatrzenia, w zależności od przedmiotu do:

 • Kierownika Centrum Medycznego POLMED oraz Dyrektora Operacyjnego POLMED – jeżeli sprawa dotyczy działalności Centrum Medycznego POLMED
 • Managera Działu Zakupów Świadczeń Medycznych – jeżeli sprawa dotyczy działalności partnera medycznego/ placówki podwykonawczej POLMED S.A.
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!