Program zdrowotny Luxmed Senior

Program zdrowotny Luxmed PAKIET Senior

Pakiet SENIOR został przygotowany pod kątem potrzeb medycznych osób po 65-tym roku życia, dla których ważny jest szybki dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistów wraz z diagnostyką.

Pakiet SENIOR został przygotowany pod kątem potrzeb medycznych osób po 65-tym roku życia, dla których ważny jest szybki dostęp do lekarzy specjalistów wraz z diagnostyką jak również lekarzy pierwszego kontaktu w nagłych wypadkach.

Program zapewnia kompleksową opiekę medyczną, realizowaną w placówkach własnych Grupy LuxMed oraz ponad 1000 placówek partnerskich w całym kraju.

Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej:
https://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/centra-medyczne-grupy-lux-med/placowki-grupy-lux-med.html

Dla osób od 65 do 75 roku życia koszt pakietu wynosi 168zł miesięcznie

Dla osób po 75 roku życia koszt pakietu wynosi 198zł miesięcznie

zakres pakietu

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
Zakres Senior
Dostęp do placówek własnych Grupy LUXMED
Dostęp do ponad 1000 placówek współpracujących
Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań
SMS-owe przypomnienie o umówionych wizytach z opcją odwołania wizyty
Portal Pacjenta
24h Telefoniczna Informacja Medyczna
Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej + lekarze dyżurni
Konsultacje specjalistyczne + lekarze dyżurni
Rozszerzone konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
Rozszerzone badania diagnostyczne:
 • badania laboratoryjne
 • badania rentgenowskie
 • badania ultrasonograficzne
 • badania elektrokardiograficzne
 • inne badania diagnostyczne
Szczepienia przeciwko grypie sezonowej wraz z kwalifikacją
10% rabat na pozostałe usługi ambulatoryjne świadczone w placówkach własnych Grupy LUXMED
10% rabat na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUXMED

ROZPOCZĘCIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, z zastrzeżeniem, że deklarację przystąpienia należy przesłać na adres centrala@profitplus.com.pl najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Minimalny okres umowy: 12 miesięcy.
Po upływie Minimalnego okresu umowy, umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

W trakcie Minimalnego okresu umowa może zostać rozwiązana wyłącznie z ważnego powodu. Za ważny powód po stronie ProfitPlus uważa się w szczególności:

 1. podwyższenie wysokości składki przez Świadczeniodawcę (LuxMed),
 2. zmianę zakresu lub warunków usługi medycznej przez Świadczeniodawcę (LuxMed),
 3. powstanie zaległości w opłatach Świadczeniobiorcy przekraczających 1 okres rozliczeniowy.

W przypadkach, o których mowa w lit. a) i b) ProfitPlus zawiadomi Świadczeniobiorcę o nowej wysokości składki lub zmianie zakresu lub warunków usługi medycznej i w przypadku gdy Świadczeniobiorca nie zaakceptuje we wskazanym przez ProfitPlus terminie nowej wysokości składki lub zmiany zakresu lub warunków usługi medycznej umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

W przypadku, o którym mowa w lit. c) umowa może ulec rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia, na skutek oświadczenia złożonego przez ProfitPlus jeżeli Świadczeniobiorca nie ureguluje zaległości w dodatkowym terminie 7 dni od dnia otrzymania od ProfitPlus przynajmniej jednego wezwania do uregulowania zaległości.

Ważny powód do wypowiedzenia umowy przed upływem Minimalnego okresu umowy powinien zostać wyraźnie określony w treści wypowiedzenia i dostatecznie uprawdopodobniony, pod rygorem uznania wypowiedzenia za nieważne.

SPOSOBY UMAWIANIA I ODWOŁYWANIA WIZYT I BADAŃ

Termin wizyty lub badania w centach medycznych Grupy Lux Med można zarezerwować:

Umówioną wizytę lub badanie można odwołać:

 • wysyłając zwrotny SMS z tekstem NIE w odpowiedzi na SMS z potwierdzeniem wizyty (jeżeli masz zaplanowaną więcej niż jedną wizytę, wskaż która z nich powinna zostać odwołana),
 • za pośrednictwem Portalu Pacjenta na stronie www.luxmed.pl,
 • kontaktując się z infolinią pod numerem 22 33 22 888.

Jeżeli nie możesz przyjść na umówioną wizytę, poinformuj o tym. Dzięki temu inny Pacjent będzie mógł skorzystać z wolnego terminu.

Nieodwołanie umówionej wizyty/badania co najmniej 6 godzin przed ich ustalonym terminem spowoduje utratę możliwości umawiania świadczenia tego samego rodzaju jak nieodwołane na okres 30 dni, licząc od dnia nieodwołanej wizyty.

Termin wizyty w placówkach partnerskich można rezerwować:

 • telefonicznie – dzwoniąc bezpośrednio do placówki partnerskiej, w której chcesz zarezerwować wizytę,
 • osobiście – podczas wizyty w placówce partnerskiej.

PORTAL PACJENTA

Portal Pacjenta to rozwiązanie przygotowane dla Pacjentów Grupy LUX MED, dzięki któremu można m.in.:

 • zarezerwować i odwołać wizytę,
 • sprawdzić grafik pracy lekarzy,
 • odebrać wyniki badań laboratoryjnych z komentarzem lekarskim,
 • zamówić receptę na stale przyjmowane leki,
 • skorzystać z e-konsultacji,
 • sprawdzić dostępne placówki współpracujące,
 • zadać pytanie lekarzowi poprzez e-Pytania.

Dostęp do Portalu Pacjenta można aktywować samodzielnie na www.luxmed.pl.
Hasło do pierwszego logowania wysyłane jest przez SMS.

Portal Pacjenta dostępny jest również poprzez bezpłatną aplikację mobilną na systemy Android oraz iOS.

Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Portalu Pacjenta, w tym również do przeglądania wyników badań online oraz korzystania z konsultacji medycznych online, należy zgłosić się do recepcji w centrum medycznym Grupy LUX MED i podpisać regulamin.

E-RECEPTA W GRUPIE LUX MED

Odbieranie recept nigdy nie było tak proste:

 • Zamów receptę online na Portalu Pacjenta lub w Rejestracji LUX MED.
 • Wybierz formę e-Recepta. Otrzymasz SMS z unikalnym kodem (PIN).
 • Na podstawie kodu i numeru PESEL można wykupić leki w aptece.

REKLAMACJE

Wszelkie uwagi oraz sugestie należy przekazywać:

 • poprzez formularz reklamacji dostępny na głównej stronie www.luxmed.pl w sekcji Dla Pacjentów,
 • mailowo na adres: obsluga.klienta@luxmed.pl,
 • bezpośrednio każdemu pracownikowi recepcji lub infolinii.
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!