specjalny pakiet medyczny PZU

specjalny pakiet medyczny PZU

Program oferujący szeroki zakres usług medycznych, w tym: konsultacje lekarskie, badania oraz zabiegi ambulatoryjne i inne świadczenia. Oferta zawiera trzy warianty ubezpieczenia dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Pakiet umożliwia skorzystanie z wielu renomowanych placówek medycznych w całej Polsce.

Informacje dodatkowe w związku z Koronawirus Covid 19

Informacja Prezesa Zarządu PZU Zdrowie na temat sposobu korzystania ze świadczeń w związku ze stanem epidemii - zobacz »

Aktualne, ważne informacje znajdują się również na stronie
https://www.pzuzdrowie.pl/kim-jestesmy/aktualnosci/wazna-informacja-dla-pacjentow-placowek-pzu-zdrowie

Ważna informacja od PZU

Od 1 maja 2020r. pacjenci PZU Zdrowie nie będą mogli korzystać z centrów medycznych Enel-Med. W związku z tym PZU Zdrowie przygotowało szereg dogodnych rozwiązań

Program zdrowotny Opieka Medyczna powstał z myślą o tych wszystkich, którzy pragną zapewnić sobie oraz swojej najbliższej rodzinie gwarancję szybkiego dostępu do lekarzy specjalistów oraz wielu badań diagnostycznych. Ideą pakietów zdrowotnych jest zapewnienie świadczenia usług w prywatnych placówkach medycznych, posiadających wykwalifikowany personel oraz najwyższej klasy sprzęt. Oferta ambulatoryjnego ubezpieczenia grupowego Opieka Medyczna została przygotowana z myślą o zaspokojeniu różnorodnych potrzeb zdrowotnych naszych klientów.

Program zdrowotny daje poczucie bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do usług oferowanych w prywatnych placówkach medycznych.

Dostęp do lekarzy jest nielimitowany.

Oferta skierowana jest do osób poniżej 67 roku życia.

szukasz programu zdrowotnego?

Skorzystaj z naszej porównywarki programów medycznych!
Szybko i łatwo znajdź program, który najlepiej do Ciebie pasuje!

WEJDŹ

ROZPOCZĘCIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, z zastrzeżeniem, że wniosek przystąpienia należy złożyć najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia.

kup online
Chcę kupić ONLINE!
Wystarczy jedno kliknięcie, a przeniesiemy Cię na naszą platformę, na której będzie możliwe przystąpienie do wybranego programu.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA I ODSTĄPIENIA ORAZ ZMIANY UMOWY

Minimalny okres umowy: 12 miesięcy (Minimalny okres umowy) Po upływie minimalnego okresu umowy, umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

W trakcie Minimalnego okresu umowa może zostać rozwiązana wyłącznie z ważnego powodu. Za ważny powód po stronie ProfitPlus uważa się w szczególności:

  1. podwyższenie wysokości składki przez Świadczeniodawcę (PZU),
  2. zmianę zakresu lub warunków usługi medycznej przez Świadczeniodawcę (PZU),
  3. powstanie zaległości w opłatach Świadczeniobiorcy przekraczających 1 okres rozliczeniowy.

W przypadkach, o których mowa w lit. a) i b) ProfitPlus zawiadomi Świadczeniobiorcę o nowej wysokości składki lub zmianie zakresu lub warunków usługi medycznej i w przypadku gdy Świadczeniobiorca nie zaakceptuje we wskazanym przez ProfitPlus terminie nowej wysokości składki lub zmiany zakresu lub warunków usługi medycznej umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

W przypadku, o którym mowa w lit. c) umowa może ulec rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia, na skutek oświadczenia złożonego przez ProfitPlus jeżeli Świadczeniobiorca nie ureguluje zaległości w dodatkowym terminie 7 dni od dnia otrzymania od ProfitPlus przynajmniej jednego wezwania do uregulowania zaległości.

Ważny powód do wypowiedzenia umowy przed upływem Minimalnego okresu umowy powinien zostać wyraźnie określony w treści wypowiedzenia i dostatecznie uprawdopodobniony, pod rygorem uznania wypowiedzenia za nieważne.

partnerzy medyczni pzu

Realizacja zakresów świadczeń odbywa się w ramach współpracy ze świadczeniodawcami współpracującycymi z PZU Pomoc (Partnerzy Medyczni).

Wśród Placówek Partnerskich znajdują się m. in. takie renomowane placówki jak: Babka Medica, CM Puławska, Multimed, CM Bonifratów, CM Gamma i inne.

SPOSOBY UMAWIANIA SIĘ NA WIZYTY

Każdą wizytę w placówkach medycznych w ramach pakietu Opieka Medyczna należy umawiać za pośrednictwem:

  • Całodobowej infolinii PZU Pomoc pod nr 801 405 905 lub 22 56 65 666
  • Portalu mojePZU (moje.pzu.pl) gdzie można: umówić i odwołać wizytę online, sprawdzić listę zrealizowanych i nadchodzących wizyt, otrzymać poradę jak przygotować się do badania, zweryfikować czy dana usługa jest w zakresie pakietu, złożyć wniosek o refundację, zobaczyć które placówki współpracują z PZU. Z serwisu może korzystać każda osoba która się na nim zarejestruje: https://moje.pzu.pl/cas/login
  • Formularza umówienia wizyty na stronie pzu.pl
  • SMS-a o treści „WIZYTA” wysłanego pod numer 4102*
  • Czatu na stronie pzu.pl

Dostęp do konsultacji lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów jest nielimitowany i nie wymaga posiadania skierowania.

Czas oczekiwania na realizację konsultacji lekarza rodzinnego, internisty i pediatry jest nie dłuższy niż 2 dni robocze (przez "dzień roboczy" należy rozumieć dzień, który nie jest sobotą, niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy) od dnia zgłoszenia takiej chęci.

Czas oczekiwania na realizację konsultacji specjalistycznych jest nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej chęci.

Możliwe jest określenia własnych preferencji dotyczących wskazania: lokalizacji placówki, terminu konsultacji lub lekarza. W przypadku realizacji przez Infolinię preferencji Pacjenta, nie obowiązują parametry dostępności określone powyżej, a terminy ustalane są indywidualnie, z uwzględnieniem dostępności danego Świadczenia lub wskazanego lekarza w danej placówce.

Wszelkie badania diagnostyczne i laboratoryjne wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza PZU Zdrowie lub Podmiotu Współpracującego.

ODWOŁYWANIE WIZYT

Jeżeli nie możesz skorzystać z umówionej wizyty lub badania możesz ją odwołać wysyłając SMS o treści NIE pod nr 661 000 981 lub dzwoniąc na infolinię - 801 405 905. Możesz również skorzystać z portalu mojePZU. Ze zwolnionego terminu będzie mogła skorzystać inna osoba.

REFUNDACJA

Dzięki usłudze refundacji istnieje możliwość skorzystania z usługi medycznej w dowolnej placówce na terenie całego kraju. Dostępny jest zwrot kosztów wizyt lekarskich i badań posiadanych w zakresie wybranego Pakietu Opieki Medycznej, wykonanych w dowolnej placówce - zgodnie z Instrukcją zwrotu kosztów świadczeń (znajdującą się w Regulaminie udzielania świadczeń) i cennikiem świadczeń.

ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!