specjalny Opieka szpitalna PZU

specjalny Opieka szpitalna PZU

Grupowe ubezpieczenie szpitalne PZU powstało z myślą o tych wszystkich, którzy oczekują najwyższej jakości usług medycznych, bez konieczności długiego oczekiwania na badania i operacje. Jest to kompleksowe ubezpieczenie gwarantujące szybkie i profesjonalne przeprowadzenie zabiegów i operacji w renomowanych prywatnych i publicznych placówkach szpitalnych.

Grupowe ubezpieczenie szpitalne powstało z myślą o tych wszystkich, którzy oczekują najwyższej jakości usług medycznych, bez konieczności długiego oczekiwania na badania i operacje.

Jest to kompleksowe ubezpieczenie gwarantujące szybkie i profesjonalne przeprowadzenie zabiegów i operacji w renomowanych prywatnych i publicznych placówkach szpitalnych.

W zależności od wybranego zakresu świadczeń, ubezpieczenie umożliwia realizację ponad 180 procedur szpitalnych w 7 specjalizacjach - chirurgia, urologia, okluistyka, laryngologia, ginekologia, kardiologia, ortopedia.

korzyści

Osoby objęte umową ubezpieczenia otrzymują:

 • Dostęp do ponad 180 procedur medycznych, co odpowiada ponad 90% planowanych świadczeń szpitalnych najczęściej wykonywanych w ramach NFZ
 • Przeprowadzenie niezbędnych badań diagnostycznych przed planowanym zabiegiem / operacją
 • Zabiegi przeprowadzane w krótkim terminie - nie dłuższym niż 30 dni
 • Całodobowa opieka lekarsko - pielęgniarska
 • Indywidualne dyżury pielęgniarskie
 • Pokoje maksymalnie dwuosobowe, o podwyższonym standardzie, z własną łazienką
 • Wyżywienie oparte na diecie dostosowanej do stanu zdrowia
 • Możliwość pobytu w oddziale osoby towarzyszącej ubezpieczonemu
 • Profesjonalna i wykwalifikowana kadra medyczna
 • Placówki szpitalne o uznanej pozycji na rynku
 • Nowoczesny sprzęt specjalistyczny
 • Formalności załatwione telefonicznie pod specjalnym numerem telefonu czynnym całodobowo 7 dni w tygodniu
 • Gwarancja transportu medycznego w uzasadnionych medycznie przypadkach
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe usługi assistance: organizacja rehabilitacji, dostarczenie leków, wizyta pielęgniarki w domu, pomoc psychologa.

dostępne pakiety

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
płeć i grupa wiekowa składka suma
ubezpieczenie
Na życie
0-70 0,25 zł 100 zł
ubezpieczenie
Szpitalne
STANDARD
M/K 0-15 30,44 zł
M 16-55 34,76 zł
56-65 45,16 zł
66-70 66,94 zł
K 16-40 64,46 zł
41-45 84,39 zł
46-65 84,39 zł
66-70 107,76 zł
ubezpieczenie
Szpitalne
KOMFORT
M/K 0-15 36,23 zł
M 16-55 47,60 zł
56-65 89,22 zł
66-70 162,52 zł
K 16-40 72,63 zł
41-45 96,12 zł
46-65 96,12 zł
66-70 121,69 zł
ubezpieczenie
Szpitalne
PREMIUM
M/K 0-15 39,87 zł
M 16-55 72,47 zł
56-65 127,94 zł
66-70 222,79 zł
K 16-40 86,12 zł
41-45 128,42 zł
46-65 128,42 zł
66-70 201,61 zł
Assistance
Rozszerzony I
0,91 zł
Assistance
Rozszerzony II
4,09 zł
Assistance
Rozszerzony III
5,59 zł

Assistance

Zakres Rozszerzony I

 • Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego lub współubezpieczonego leków zaordynowanych przez lekarza w dniu zgłoszenia wniosku w telecentrum, w sytuacji, gdy ubezpieczony lub współubezpieczony wymaga leżenia zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego albo pisemną opinią lekarza specjalisty w przypadku osób, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wystawia się zwolnienia lekarskiego;
 • Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego lub współubezpieczonego, w związku ze stwierdzoną przez lekarza telecentrum medycznie uzasadnioną koniecznością pomocy. PZU Życie SA pokrywa koszty:
  • 2 wizyt trwających 4 godziny każda lub
  • 5 wizyt krótkich polegających na zmianie opatrunku, podaniu leku, zastrzyku, itp.

Zakres Rozszerzony II

 • Usługi objęte zakresem rozszerzonym I;
 • Organizacja procesu rehabilitacyjnego, jeżeli ubezpieczony lub współubezpieczony zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego, potwierdzonym przez lekarza telecentrum, wymaga rehabilitacji w miejscu pobytu lub w poradni rehabilitacyjnej. PZU Życie SA zapewnia w terminie ustalonym z ubezpieczonym lub współubezpieczonym:
  • zorganizowanie oraz pokrycie kosztów wizyt fizykoterapeuty w miejscu pobytu ubezpieczonego lub współubezpieczonego do łącznej kwoty 600 złotych albo
  • zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej do łącznej kwoty 600 złotych;
 • Wypożyczenie albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego jeżeli ubezpieczony lub współubezpieczony, zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego, potwierdzonym przez lekarza telecentrum, powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego w miejscu pobytu. PZU Życie SA zapewnia w terminie ustalonym z ubezpieczonym lub współubezpieczonym:
  • pokrycie kosztów transportu sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu do łącznej kwoty 400 złotych oraz
  • pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do łącznej kwoty 400 złotych.

Zakres Rozszerzony III

 • Usługi objęte zakresem rozszerzonym II
 • Opieka po hospitalizacji jeżeli ubezpieczony lub współubezpieczony był hospitalizowany oraz istnieje konieczność przebywania na zwolnieniu lekarskim. PZU Życie SA zapewnia zorganizowanie w dniu zgłoszenia wniosku w telecentrum i pokrycie kosztów opieki pielęgniarki po zakończeniu hospitalizacji, w związku ze stwierdzoną przez lekarza telecentrum medycznie uzasadnioną koniecznością pomocy w miejscu pobytu ubezpieczonego lub współubezpieczonego. PZU Życie SA pokrywa koszty 7 wizyt, trwających do 4 godzin każda;
 • Pomoc psychologa - po hospitalizacji lub w wyniku zdarzenia traumatycznego. PZU Życie SA zorganizuje w dniu zgłoszenia wniosku w telecentrum i pokryje koszty 3 wizyt u psychologa.
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!