Opieka szpitalna Luxmed

Opieka szpitalna Luxmed

Kompleksowy program zapewniający naszym Klientom zarówno ambulatoryjną opiekę medyczną w wariancie VIP jak i możliwość uzyskania właściwej pomocy w przypadku konieczności przeprowadzenia leczenia operacyjnego.

W razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby niezmiernie ważne jest uzyskanie właściwej pomocy, w tym odpowiednio szybko przeprowadzone leczenie operacyjne. Nasze Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Szpitalnego ułatwi i przyspieszy powrót do zdrowia oraz pełnej aktywności w życiu prywatnym i zawodowym.

W ramach oferowanego pakietu możliwe jest skorzystanie zarówno ze świadczeń szpitalnych (zgodnie z zakresem) jak i z ambulatoryjnej opieki medycznej LuxMed w wariancie VIP.

Oferta Szpitalna skierowana jest do osób, które ukończyły 31 dzień życia i nie ukończyły 64 lat. Możliwe jest również rozszerzenie opieki na członków rodziny.

dostępne pakiety

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
suma ubezpieczenia indywidualny partnerski rodzinny
VIP 50 000 zł 193 zł 386 zł 554 zł

Typ Indywidualny - Typ Ubezpieczenia, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony Główny

Typ Partnerski - Typ Ubezpieczenia, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony Główny oraz Współmałżonek / Partner życiowy lub Dziecko pozostające na utrzymaniu do 26 roku życia.

Typ Rodzinny - Typ Ubezpieczenia, w ramach którego ochrona ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony Główny, Współmałżonek / Partner życiowy oraz Dzieci pozostające na utrzymaniu do 26 roku życia.

ważne informacje

  • W module szpitalnym odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się po upływie okresu karencji, wynoszącego 3 miesiące.
  • Okres karencji nie obowiązuje, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie ochrony.
  • Okres karencji dla świadczeń związanych z ciążą i porodem wynosi 12 miesięcy.
  • W przypadku chorób uprzednio istniejących, ubezpieczyciel odpowiada za zdarzenia ubezpieczeniowe będące ich wynikiem, po upływie 36-miesięcznej, nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ubezpieczonego, pod warunkiem pisemnego podania tych chorób do wiadomości ubezpieczyciela przed przystąpieniem do ubezpieczenia.
  • Suma Ubezpieczenia stanowi maksymalną kwotę, do której Ubezpieczyciel pokryje koszty Operacji planowych oraz Świadczeń towarzyszących, z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia z tytułu Świadczeń towarzyszących związanych z jednorazowym pobytem w Szpitalu nie może przekroczyć kosztów pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu przez okres dłuższy niż 30 dni.
  • Samodzielne przystąpienie do ubezpieczenia w pakiecie indywidualnym możliwe jest tylko w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia.
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!