Proama NNW pakiet dla dziecka

Proama NNW pakiet dla dziecka

Proama, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków – pakiet dla dziecka

NNW szkolne to rodzaj polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą się wydarzyć w czasie jej obowiązywania zarówno w szkole, jak i poza nią (czyli w życiu prywatnym), a więc w drodze do i ze szkoły, w niedziele i święta, podczas obozów, wyjazdów na zielone szkoły, również podczas ferii i wakacji.

Z ubezpieczeniem Proama Twoje dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu

kup online
Chcę kupić ONLINE!
Wystarczy jedno kliknięcie a przeniesiemy Cię na stronę, na której będzie możliwy zakup ubezpieczenia.

zalety produktu

 • Szeroki zakres ubezpieczenia
 • Możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia
 • Zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia
 • Ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie
 • Całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach
 • Możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego
 • Zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną

kto może zostać objęty ubezpieczeniem

 • Dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:
  - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich
  - dzieci w wieku przedszkolnym
  - dzieci pracowników firm
 • Dzieci do 18 roku życia uprawiające sport w ramach sportowych klubów szkolnych lub pozaszkolnych
 • Osoby do 26 roku życia, jeśli kontynuują naukę w trybie dziennym

dostępne warianty

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
zakres ubezpieczenia Oszczędny Optymalny Maksymalny Prestiż
34 zł 59 zł 87 zł 169 zł
Śmierć Ubezpieczonego ? 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Trwały uszczerbek z progresją ? 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek NW ? 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała ? 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 10 000 zł
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ? 3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł
Koszty leczenia ? 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych ? 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty rehabilitacji ? 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego ? 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Wstrząśnienie mózgu ? 500 zł 500 zł 500 zł 750 zł
Uciążliwe leczenie – następstwa NNW ? 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej ? 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
Pogryzienie przez zwierzęta ? 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł
Osierocenie ? 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł
Zdiagnozowanie sepsy ? 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek choroby ? x x x 300 zł
Czasowa niezdolność do pracy lub nauki ? x x x 3 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu ? 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
Cena 34 zł 59 zł 87 zł 169 zł

podsumowanie

 • Leczenie i rehabilitacja w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
 • Zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia
 • Następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
 • Pobyt w szpitalu na skutek NW- wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)
 • Oparzenia lub odmrożenia
 • Pogryzienie przez zwierzęta
 • Zatrucie pokarmowe, wskutek którego ubezpieczony był hospitalizowany
 • Śmierć rodziców wskutek wypadku
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!