Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Oferujemy możliwość wykupienia ubezpieczenia chroniącego przed skutkami nieszczęśliwego wypadku, rekompensującego wydatki poniesione na leczenie.

Generali NNW - pakiet dla dziecka
Generali NNW - pakiet dla dziecka

NNW szkolne to rodzaj polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą się wydarzyć w czasie jej obowiązywania zarówno w szkole, jak i poza nią (czyli w życiu prywatnym), a więc w drodze do i ze szkoły, w niedziele i święta, podczas obozów, wyjazdów na zielone szkoły, również podczas ferii i wakacji.

dowiedz się więcej »
Signal Iduna NNW
Signal Iduna NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, to ubezpieczenie chroniące przed trwałym uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią indywidualnych osób fizycznych.

dowiedz się więcej »
Proama NNW - pakiet dla dziecka
Proama NNW - pakiet dla dziecka

NNW szkolne to rodzaj polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą się wydarzyć w czasie jej obowiązywania zarówno w szkole, jak i poza nią (czyli w życiu prywatnym), a więc w drodze do i ze szkoły, w niedziele i święta, podczas obozów, wyjazdów na zielone szkoły, również podczas ferii i wakacji.

dowiedz się więcej »
Compensa NNW pakiet szkolny
Compensa NNW pakiet szkolny

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Klauzula szkolna to całodobowa ochrona gwarantująca nie tylko wypłatę za trwały uszczerbek ale i zwrot kosztów związany z NW m.in. za leczenie czy rehabilitację.

dowiedz się więcej »
Chubb NNW
Chubb NNW

Przedmiotem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować zdarzenia występujące na terenie Polski lub całego świata.

dowiedz się więcej »
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!