UBEZPIECZENIE TWÓJ DOM PLUS UNIQA

Ubezpieczenie Twój Dom Plus Uniqa
Ubezpieczenie Twój Dom Plus Uniqa

Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania lub domu to gwarancja poczucia bezpieczeństwa. Nowoczesne ubezpieczenie domu i mieszkania "Twój Dom Plus" zapewni Ci spokój na długie lata. Zadbaj o ubezpieczenie całego swojego dobytku na wypadek różnych zdarzeń.

warianty ubezpieczenia

Dzięki 3 wariantom ubezpieczenia oraz dodatkowym opcjom ochrony do wyboru masz możliwość kompleksowej ochrony domu lub mieszkania dopasowanej do Twoich potrzeb.

WARIANT MINI

Podstawowy zakres ochrony od najcześciej wystepujących zdarzeń.

WARIANT MAXI

Podstawowy zakres ochrony rozszerzony o dodatkowe szkody. Bestseller wśród ubezpieczeń Uniqa.

WARIANT MEGA

Najszerszy zakres ochrony ze specjalną opcją dla roztargnionych.

Wystarczy jedno kliknięcie, a przeniesiemy Cię na stronę, na której będzie możliwe przystąpienie do wybranego programu.
Ubezpieczenie Twój Dom Plus Uniqa

wariant mini

Zapewnia ochronę domu i mieszkania od skutków:

  • pożaru, uderzenia pioruna
  • wybuchu, dymu, sadzy, huraganu
  • upadku statku powietrznego
  • huku ponaddźwiękowego

Daje możliwość poszerzenia ochrony m.in.: o zalanie, powódź, deszcz nawalny, przepięcie, upadek przedmiotów.

Ubezpieczenie Twój Dom Plus Uniqa

wariant maxi

Zapewnia ochronę domu i mieszkania od skutków zdarzeń uwzględnionych w pakiecie MINI rozszerzoną o szkody powstałe na skutek zalania, gradu i śniegu.

Daje możliwość poszerzenia ochrony m.in. o: wandalizm, katastrofę budowlaną i akty terrorystyczne.

Ubezpieczenie Twój Dom Plus Uniqa

wariant mega

Zapewnia najszerszą ochronę domu i mieszkania

  • od wszystkich ryzyk
  • opcja ubezpieczenia mieszkania lub domu dla roztargnionych

Daje możliwość poszerzenia ochrony m.in. o pękanie mrozowe zewnętrznych instalacji. Ubezpieczenie dla roztargnionych zapewni wypłatę odszkodowania nawet wtedy, gdy do szkody dojdzie w wyniku przypadkowego uszkodzenia.

Wystarczy jedno kliknięcie, a przeniesiemy Cię na stronę, na której będzie możliwe przystąpienie do wybranego programu.

dodatkowa ochrona

UBEZPIECZENIE OC

Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni przed odpowiedzialnością za zniszczenie mienia lub uszkodzenie ciała osobie trzeciej spowodowane przez ubezpieczonego, jego bliskich lub posiadane zwierzęta. Mogą to być sytuacje, gdy ubezpieczony wjedzie rowerem w zaparkowany samochód, gdy jego dziecko wybije piłką szybę lub gdy jego pies pogryzie przechodnia. Dodatkowo ubezpieczenie pokryje szkody wyrządzone w związku z działaniem lub awarią urządzeń wodno - kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania powstałe niezależnie od winy ubezpieczonego i jego osób bliskich (klauzula nr 7). Po opłaceniu dodatkowej składki zakres terytorialny ubezpieczenia może zostać rozszerzony na terytorium całego świata z wyłączeniem USA, Kanady i Australii.

SZYBY I PRZEDMIOTY SZKLANE

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia do wysokości 1000 zł. Mogą to być np. szyby okienne, drzwiowe, oszklenie dachów, balkonów, mebli, kominków, kabin prysznicowych, lustra, akwaria, ceramiczne kuchenne płyty grzewcze, szklane przegrody ścienne, w tym wykonane z luksferów.

NNW TWÓJ DOM PLUS

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, do wysokości 20 000 zł, chroni zdrowie i życie ubezpieczonego lub współubezpieczonego w Polsce oraz za granicą. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć spowodowaną następstwem nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu oraz zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego

TWÓJ ASSISTANCE PLUS ZAKRES PODSTAWOWY

Zakres podstawowy (w cenie) to m.in. pomoc w zorganizowaniu interwencji specjalisty (np. hydraulika, elektryka czy stolarza), procesu leczenia lub ochrony mienia w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Ubezpieczanie assistance to także pokrycie kosztów tych świadczeń oraz dostęp do infolinii (np. remontowo-budowlanej, prawnej, medycznej).

TWÓJ ASSISTANCE PLUS ZAKRES ROZSZERZONY

Zakres rozszerzony obejmuje zakres podstawowy, a dodatkowo m.in. organizację i pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi czy nad zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji ubezpieczonego, organizację i pokrycie kosztów dojazdu i wizyty lekarskiej po nagłym zachorowaniu lub nieszczęśliwym wypadku, dostawę leków, serwis concierge (np. rezerwację biletów lub restauracji, zamówienie taksówki lub kuriera, organizację pomocy domowej lub przeglądu samochodu).

Ubezpieczenie Twój Dom Plus Uniqa

poradnik uniqa

Co możesz ubezpieczyć w swoim domu lub mieszkaniu?

Przy zakupie ubezpieczenia mieszkania lub domu możesz zabezpieczyć trzy obszary: mury domu, ruchomości domowe oraz stałe elementy budynku/lokalu mieszkalnego. Co oznaczają te hasła?

  • mury – wartość murów dla mieszkania należy ustalić według wartości rynkowej, a dla domu jednorodzinnego bierzemy pod uwagę wartość nową nieruchomości. W ubezpieczeniu murów nie uwzględniamy wykończenia mieszkania lub domu (podłóg, zabudowy kuchennej, grzejników, szaf wnękowych, parapetów, tapet) i wyposażenia (sprzęt AGD, RTV, meble).
  • stałe elementy budynku/lokalu mieszkalnego – elementy wyposażenia, które są na stałe zamontowane w mieszkaniu lub domu. Są to m.in. podłogi (drewniane, terakota, wykładzina), armatura łazienkowa, zabudowa kuchenna, szafy wnękowe, okna, kominki, piece, oświetlenie, drzwi wejściowe i wewnętrzne.
  • ruchomości domowe – wyposażenie i rzeczy, które nie są na stałe przytwierdzone do lokalu, a z których korzystamy w życiu codziennym np. meble, dywany, sprzęt AGD i RTV, ubrania, biżuteria, sprzęt sportowy, sprzęt ogrodniczy, rowery, sprzęt do majsterkowania, wewnętrzne urządzenia telewizji satelitarnej, a także wszystkie przedmioty codziennego użytku, które przechowujesz w domu.
Od czego chronić swój majątek?

Dom lub mieszkanie warto ubezpieczyć od pożaru, zalania, powodzi, huraganu (w tym trąby powietrznej), uderzenia pioruna czy wybuchu gazu. Są to zdarzenia, które mogą spowodować bardzo duże zniszczenia, a w konsekwencji wysokie koszty naprawy lub odbudowy nieruchomości.

Warto także ubezpieczyć mieszkanie lub dom od kradzieży i włamania oraz dewastacji. Jeśli dojdzie do włamania, odszkodowanie jest wypłacane za zniszczenia, które powstaną w domu np. zniszczone drzwi, wybite okna, pocięte kanapy. Natomiast od kradzieży ubezpieczone jest wyposażenie, które złodziej może wynieść np. sprzęt RTV, aparat fotograficzny, obrazy, gotówka trzymana w domu, biżuteria, cenne książki, futra.

Wartość nowa czy rzeczywista?

Kupując polisę mieszkaniową możesz określić czy chcesz, aby wypłacono Ci odszkodowanie wg wartości nowej czy wartości rzeczywistej. Wypłata odszkodowania po wartości nowej oznacza, że otrzymasz taką kwotę pieniędzy, która pozwoli Ci na odkupieniu nowych przedmiotów w miejsce tych utraconych lub zniszczonych. Jeśli jednak zdecydujesz się na rzeczywistą wartość, to odszkodowanie będzie pomniejszona o stopień zużycia mienia.

Jak okreslić wartość swojej nieruchomości?

Suma ubezpieczenia określona na polisie powinna odzwierciedlać faktyczną wartość nieruchomości i jej wyposażenia. Dzięki temu, jeśli zdarzy się szkoda to otrzymasz odszkodowanie, które umożliwi przywrócenie nieruchomości do stanu sprzed zdarzeniem.

Suma ubezpieczenia nieruchomości określana jest w trzech obszarach: mury, stałe elementy wyposażenia, ruchomości.

W kroku pierwszym – podając wartość murów oszacuj ile warta jest aktualnie Twoja nieruchomość. Dla mieszkania określamy ją w oparciu o wartość rynkową, czyli cenę po jakiej są sprzedawane na rynku zbliżone nieruchomości (podobny metraż, lokalizacja, wiek budynku, itd.). Z kolei dla domu jednorodzinnego bierzemy pod uwagę wartość nową, czyli wartość kosztów odbudowy, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji, standardu wykończenia oraz dotychczasowych wymiarów i materiałów budynku.

W kolejnym kroku ustal wartość stałych elementów wyposażenia Twojego domu (co to są stałe elementy budynku określamy w punkcie powyżej).

W trzecim kroku, policz jakiej wartości są Twoje ruchomości domowe m.in. sprzęt RTV i AGD, odzież, biżuteria, obrazy.

Co to są podlimity?

Podlimity mogą obowiązywać w przypadku konkretnych rodzajów szkód. Stanowią określoną maksymalną wysokość odszkodowania dla konkretnego mienia. Podlimity są określone kwotowo, albo procentowo od wartości sumy ubezpieczenia.

Przykład przy ubezpieczeniu biżuterii w UNIQA: określiłeś na polisie sumę ubezpieczenia od kradzieży na 80 tys. zł, a podlimit na kradzież biżuterii wynosi 20 proc. tej kwoty czyli 16 tys. zł. Wypłacone odszkodowanie za skradzioną biżuterię zostanie wypłacone w wysokości 16 tys. zł, także w sytuacji, gdy rzeczywista wartość biżuterii byłaby wyższa.

Co to jest franszyza ubezpieczeniowa?

Rozróżniamy dwa typy franszyzy ubezpieczeniowej: redukcyjną i integralną. Może ona być określona kwotowo lub procentowo. Franszyza integralna to kwota, do wysokości której towarzystwo ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania np. w ubezpieczeniu Twój Dom Plus ta kwota wynosi 100 zł. Oznacza to, że jeśli zdarzy się w Twoim domu szkoda o wartości 90 zł, odszkodowanie w tej sytuacji nie będzie wypłacone. Natomiast franszyza redukcyjna oznacza, że wysokość wypłaconego odszkodowania będzie pomniejszona o kwotę określoną w OWU. W ubezpieczeniu Twój Dom Plus oferowanym przez UNIQA nie stosuje się franszyzy redukcyjnej.

O jakich dodatkowych opcjach ubezpieczenia domu warto wiedzieć?

Ubezpieczenie mieszkania lub domu w UNIQA jest bardzo elastyczne. Możesz wybrać gotowy wariant ubezpieczenia. Możesz też uzupełnić go o dodatkowe opcje, a także od początku skomponować swój własny wariant ubezpieczenia. Z opcji dodatkowych możesz wybrać np. ochronę altany w ogrodzie, budynki gospodarcze lub garaż. Masz też możliwość rezygnacji z niektórych opcji, które nie będą dla Ciebie odpowiednie. Na przykład jeśli Twój dom stoi na terenach niezalewowych, daleko od rzek, to możesz zadecydować, że ubezpieczenie od powodzi raczej nie będzie konieczne.

O czym warto pamiętać przy ubezpieczeniu mieszkania to ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Jest to bardzo ważna ochrona, która dotyczy nie tylko zdarzeń związanych z domem czy mieszkaniem. Odpowiedzialność w życiu prywatnym działa w sytuacjach, gdy Ty, Twoi bliscy, Twoje zwierzęta, a nawet osoby przez Ciebie zatrudnione (np. opiekunka do dziecka) wyrządzą krzywdę osobie trzeciej. Wyobraź sobie takie sytuacje: Twój pies pogryzł sąsiada, Twoje dziecko wybiło szybę w oknie w innym obiekcie, przechodzień złamał nogę na chodniku przed Twoim domem, Twoja pralka wylała i zalała mieszkania sąsiadów z Twojego bloku. Jeśli nie masz polisy OC w życiu prywatnym, to musisz pokryć koszty związane z tymi zdarzeniami z własnej kieszeni. Jeśli jednak masz OC w życiu prywatnym, to odpowiedzialność za wyrządzone szkody poniesie towarzystwo ubezpieczeń.

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania. Kto powinien mieć polisę – najemca czy wynajmujący?

Jeśli wynajmujesz komuś swoje mieszkanie – ubezpiecz je od zdarzeń losowych i od kradzieży, ponieważ wszelkie szkody, które w nim powstaną (np. pożar) oraz koszty z nimi związane poniesiesz Ty.

Jeśli najmujesz mieszkanie od kogoś – ubezpiecz przede wszystkim te elementy, które należą do Ciebie (np. meble, sprzęt elektroniczny). Wybierz też ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej najemcy. Jeśli zalejesz sąsiada z Twojej winy lub Twój pies pogryzie sąsiadkę, to Ty będziesz musiał ponieść konsekwencje finansowe takiego zdarzenia. A posiadając ubezpieczenie OC najemcy odpowiedzialność finansowa przejdzie na ubezpieczyciela.

Cesja na bank z ubezpieczenia mieszkania przy kredycie?

Pamiętaj, że wartość Twojego mieszkania to nie tylko wartość kredytu. Należy tak określić wysokość sumy ubezpieczenia, aby mieszkanie było w pełni chronione. Cesję w takiej sytuacji robimy tylko do aktualnej wartości kredytu.

Ubezpieczenie Twój Dom Plus Uniqa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdą Państwo w Polityce Prywatności.