Compensa Między Nami ubezpieczenie na życie

Compensa Między Nami

Między Nami to kompleksowy program indywidualnego ubezpieczenia na życie, który ma na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia.

Między Nami to kompleksowy program indywidualnego ubezpieczenia na życie, który ma na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia przy zachowaniu atrakcyjnych składek i adekwatnych kwot wypłacanych świadczeń.

Program zapewnia ochronę życia lub zdrowia Państwa oraz rodziny przy zachowaniu atrakcyjnych składek i adekwatnych kwot wypłacanych świadczeń.

zalety

 • ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba w wieku od 18 do 55 lat,
 • szeroka oferta ubezpieczeń dodatkowych,
 • wysoki poziom świadczeń przy relatywnie niskiej składce.

Co wyróżnia produkt na tle innych ubezpieczeń funkcjonujących na rynku?

 1. Przedpłata z tytułu przyszłego zdarzenia objętego ochroną w przypadku zdiagnozowanej choroby śmiertelnej
 2. Wysokie sumy ubezpieczenia będące zabezpieczeniem rodziny
 3. Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 4. Pięć wariantów do wyboru – możliwość dopasowania zakresu do potrzeb klienta
 5. Możliwość zgłaszania roszczeń przez przyjazny i prosty w obsłudze portal internetowy
 6. Uproszczony tryb zawarcia umowy ubezpieczenia – oświadczenie o stanie zdrowia we wniosku
 7. Jednorazowy zasiłek na wykupienie leków po pobycie w szpitalu
 8. Szeroki zakres świadczeń assistance

zakres ochrony

 • życia Ubezpieczonego (takich jak: śmierć, śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego),
 • zdrowia Ubezpieczonego (takich jak: trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu, rekonwalescencja po pobycie w szpitalu, leczenie specjalistyczne, operacja chirurgiczna, poważne zachorowanie),
 • życia i zdrowia małżonka i dziecka, życia rodzica lub życia teścia.

zakres świadczeń assistance

zakres wariant
Wizyta lekarza po nieszczęśliwym wypadku1 500 zł
Wizyta lekarza specjalisty po nieszczęśliwym wypadku1 500 zł
Wizyta pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku1 500 zł
Dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza200 zł
Wizyta rehabilitanta w domu500 zł
Wizyta w poradni rehabilitacyjnej i transport500 zł
Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego 200 zł
Transport sprzętu rehabilitacyjnego200 zł
Transport medyczny do placówki medycznej1 500 zł
Transport medyczny z placówki medycznej do miejsca pobytu1 500 zł
Transport medyczny między placówkami medycznymi1 500 zł
Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi600 zł
Pomoc domowa po hospitalizacji400 zł
Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej500 zł
Zdrowotne usługi informacyjne i infolinia medycznaBez limitu
Infolinia "Baby assistance"Bez limitu
Pomoc w przystosowaniu miejsca pracy w przypadku inwalidztwa będącego wynikiem nieszczęśliwego wypadkuTylko organizacja
Pomoc domowa po hospitalizacji dla rodzica Ubezpieczonego500 zł
Transport medyczny na wizytę kontrolną dla rodzica Ubezpieczonego1/rok
Infolinia medyczna i zdrowotne usługi informacyjne dla rodzica UbezpieczonegoBez limitu
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!